هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.
هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

Great Britain Pound/ Indian Rupee

مشخصات قرارداد

پارامترهاFXTM Standard
حداقل اسپرد, پيپ400
اسپرد معمولی, پيپ600
اندازه لات100000
حداقل قرارداد, لات0.01
حداقل افزایش قیمت0.00001
حداقل افزایش اندازه قرارداد, لات0.01
ارزش پیپ بر 0.01 لات0.1
مارجین تامینی, %50
سواپ فروش, پيپ-17.49
سواپ خرید, پيپ6.69
باز کردن00:05:00
بستن23:55:00
گروه مارجینFX Exotics
ثبت نام برای معامله

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

Scroll Top