HSI50_m - Hong Kong 50 Mini

Spesifikasi kontrak

Advantage 7.6 10 0.01 5 0.01 0.01 1 0.1 14.95 -36.42 01:01:00 23:59:00 GTC -3.18 0 2023-09-25 0.090787 -0.090787
Advantage MT5 8.3 10 0.01 5 0.01 0.01 1 0.1 14.95 -36.42 01:01:00 23:59:00 GTC -3.18 0 2023-09-25 0.090787 -0.090787
Advantage Plus 7.6 10 0.01 5 0.01 0.01 1 0.1 14.95 -36.42 01:01:00 23:59:00 GTC -3.18 0 2023-09-25 0.090787 -0.090787
Advantage Plus MT5 8.6 10 0.01 5 0.01 0.01 1 0.1 14.95 -36.42 01:01:00 23:59:00 - GTC -3.18 0 2023-09-25 0.090787 -0.090787
Daftar untuk Berdagang

Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan dengan risiko.

Scroll Top
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).
Amaran risiko: Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan risiko. Exinity Limited dikawal selia oleh FSC (Mauritius).