The Dollar turned volatile and unpredictable on Friday afternoon as investors digested the mixed US jobs report for April.

Prices initially jumped higher as market players cheered the fact that the United States added an impressive 263,000 jobs to its economy last month. With the unemployment rate dropping to its lowest level since December 1969, to 3.6%, one would have expected the Dollar to aggressively appreciate against its major counterparts. However, the market reaction suggests that investors are clearly more concerned with wage growth figures which came in at 0.2% month-over-month, slightly below the expected 0.3%. All in all, today’s report is unlikely to pull the Federal Reserve away from the sidelines and this reality continues to be reflected in the Dollar’s price action.

Uwaga: Na treść niniejszego artykułu składają się opinie osób prywatnych i nie powinny być one odbierane jako treści zawierające porady osobiste oraz/albo inwestycyjne oraz/albo oferty oraz/albo namowę do zawierania dowolnych transakcji instrumentami finansowymi oraz/albo gwarancję oraz/albo prognozy. ForexTime (FXTM), a także partnerzy, przedstawiciele, kadra zarządzająca i pracownicy firmy nie gwarantują dokładności, ważności, precyzji czasowej czy kompletności jakichkolwiek udostępnionych tu informacji lub danych. Nie przyjmują również żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z jakiejkolwiek inwestycji wykonanej na ich podstawie.