เรียนเทรด
กับสัมมนาทางเว็บของ FXTM

เรียนวิธีเทรดในตลาดเงินโลกจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมด้วยสัมมนาทางเว็บเรื่องการเทรดฟรีของเรา

คลังสัมมนาทางเว็บ

พลาดสัมมนาทางเว็บใช่ไหม ไม่ต้องกังวล! เพียงล็อกอินเพื่อเข้าถึงคลังของเราทั้งหมดได้ฟรี

หากยังไม่ได้ลงทะเบียน คุณสามารถดำเนินการที่นี่

The Early Stages of a New Trend Enigma | 19.08.2020
2 years 5 เดือน ago
Introduction to Stock Trading on MT5 | 18.08.2020
2 years 5 เดือน ago
FXTM’s Stocks Account Explored | 13.08.2020
2 years 5 เดือน ago
Monthly Outlook webinar | July 2020
2 years 7 เดือน ago
Monthly Outlook webinar | July 2020
2 years 7 เดือน ago
Live Market Analysis and Q&A | 4 June 2020
2 years 7 เดือน ago
Japanese Candlesticks in Practice | 03.06.2020
2 years 7 เดือน ago
Monthly Outlook webinar | June 2020
2 years 8 เดือน ago
Fundamental Overview & Technical Trading Opportunities | 19.05.2020
2 years 8 เดือน ago
FXTM Educational Resources | 06.05.2020
2 years 8 เดือน ago
Understanding orders in MT4 | 08.04.2020
2 years 9 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 20/04/2020
2 years 9 เดือน ago
Live Market Analysis and Q&A | FXTM | 15.04.2020
2 years 9 เดือน ago
Monthly Outlook webinar | 9th April 2020
2 years 10 เดือน ago
Coronavirus’ Impact on the Market: Live Analysis | 06.04.2020
2 years 10 เดือน ago
The Foundation of Online Trading Part 2 | 27.03.2020
2 years 10 เดือน ago
Hội thảo trực tuyến 'Giao Dịch Mô Hình Harmonic_ ABCD, Crab và Shark' | 19.03.2020
2 years 10 เดือน ago
Live Q&A: Volatile Markets, Coronavirus and the Economy | FXTM | 23.03.2020
2 years 10 เดือน ago
The Moving Average Spring Strategy Applied | 05.03.2020
2 years 11 เดือน ago
The FXTM Trader App | 17.02.2020
2 years 11 เดือน ago
FXTM Account Types Explained | 13.02.2020
2 years 11 เดือน ago
Forex Basics: Using Orders | 05.02.2020
2 years 12 เดือน ago
Introduction to Japanese Candlesticks | 30.01.2020
2 years 12 เดือน ago
FXTM Invest – Applied | 22/01/2020
3 years 1 week ago
Building a Trader’s Mindset | 20.12.2019
3 years 1 เดือน ago
FXTM Invest – Risk Management | 16.12.2019
3 years 1 เดือน ago
The Moving Average Spring Strategy Applied | 18.12.2019
3 years 1 เดือน ago
‘The Crab Harmonic Trading Strategy’ webinar | 25.11.2019
3 years 2 เดือน ago
Building a Trader’s Mindset | 20.11.2019
3 years 2 เดือน ago
The Moving Average Spring Strategy - Simplified | 14.11.2019
3 years 2 เดือน ago
FXTM Shares webinar | 05.11.2019
3 years 2 เดือน ago
The Foundation of Online Trading webinar | 06.11.2019
3 years 2 เดือน ago
FXTM Invest Applied | 31.10.2019
3 years 3 เดือน ago
The Moving Average Spring Strategy Applied - Short Time Frames | 23.10.2019
3 years 3 เดือน ago
The Process of building a Trader's Mindset
3 years 3 เดือน ago
The Moving Average Spring Strategy - Risk Management | 30.09.2019
3 years 4 เดือน ago
Choosing a FXTM account type | 04.09.2019
3 years 4 เดือน ago
Introduction to Japanese Candlesticks Part I | 21.08.2019
3 years 5 เดือน ago
Introduction to Forex Basics Part II | 07.08.2019
3 years 5 เดือน ago
Introduction to MetaTrader 4 | 22.07.2019
3 years 6 เดือน ago
Live Analysis: Fundamenta Analysis Part II | 25.06.2019
3 years 6 เดือน ago
Live Analysis: The Gift of Online Trading | 10.07.2019
3 years 6 เดือน ago
Live Analysis: The Moving Average Spring Strategy | 17.07.2019
3 years 6 เดือน ago
Live Analysis: The Moving Average Spring Strategy | 19.06.2019
3 years 7 เดือน ago
Risk Management 104 | 10.06.2019
3 years 7 เดือน ago
Risk Management 103 | 29.05.2019
3 years 8 เดือน ago
Live Analysis: The Moving Average Spring Strategy | 29.05.2019
3 years 8 เดือน ago
Risk Management 102 | 13.05.2019
3 years 8 เดือน ago
Introduction to MT4 | 07.05.2019
3 years 8 เดือน ago
The Role of Fundamental Analysis in Online Trading | 15.05.2019
3 years 8 เดือน ago
Trading with Popular Chart Pattern Reversals | 09.05.2019
3 years 8 เดือน ago
Risk Management 101 | 10.04.2019
3 years 9 เดือน ago
The Moving Average Spring Strategy Part II | 16.04.2019
3 years 9 เดือน ago
Introduction to MetaTrader4 Part II | 09.04.2019
3 years 10 เดือน ago
Live Market Analysis | 22.02.2019
3 years 11 เดือน ago
Bollinger Bands, MACD and Fibonacci Trading Strategy | 01.03.2019
3 years 11 เดือน ago
Trend Indicators and Popular Trading Strategies | 28.02.2019
3 years 11 เดือน ago
Live Market Analysis | 08.02.2019
3 years 11 เดือน ago
Live Market Analysis | 15.02.2019
3 years 11 เดือน ago
Intro to MT4 | 13.02.2019
3 years 11 เดือน ago
Live Market Trading Strategies | 29.01.2019
3 years 12 เดือน ago
The Elliot Wave Principle and Trading Strategies | 22.01.2019
3 years 12 เดือน ago
Live Market Trading Strategies | 15.01.2019
3 years 12 เดือน ago
The Elliot Wave Principle and Trading Strategies | 08.01.2019
3 years 12 เดือน ago
Moving Averages, RSI & Momentum Trading Strategy webinar | 25.01.2019
3 years 12 เดือน ago
FXTM Invest webinar | 31.01.2019
4 years 3 days ago
The Moving Average Spring Strategy | 16.01.2019
4 years 2 weeks ago
Riding the Trend – Season 3 (commodities) | 08.11.2018
4 years 2 เดือน ago
Live Market Trading Strategies webinar | 06.11.2018
4 years 2 เดือน ago
The Elliot Wave Principle and Trading Strategies webinar| 02.11.2018
4 years 2 เดือน ago
Support & Resistance | 25.10.2018
4 years 3 เดือน ago
Riding the Trend – Season 2 | 20.09.2018
4 years 4 เดือน ago
Understanding Oscillators webinar | 26.09.2018
4 years 4 เดือน ago
Moving Average Envelopes and the Postman Strategy | 30/08/2018
4 years 5 เดือน ago
Advanced MT4 | 16/07/2018
4 years 5 เดือน ago
Risk Management Webinar | 23.08.2018
4 years 5 เดือน ago
Riding the Trend: A Simple Trend Following Strategy Webinar | 16.08.2018
4 years 5 เดือน ago
Riding The Trend: A Simple Trend Following Strategy | 13.06.2018
4 years 7 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 21/05/2018
4 years 8 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 14/05/2018
4 years 8 เดือน ago
Chart Types Webinar with Jacques Nel | 09.05.2018
4 years 9 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 07/05/2018
4 years 9 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 30/04/2018
4 years 9 เดือน ago
Bollinger Bands Strategy | 25.04.2018
4 years 9 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 23/04/2018
4 years 9 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 16/04/2018
4 years 9 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 09/04/2018
4 years 10 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 26/03/2018
4 years 10 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 19/03/2018
4 years 10 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 12/03/2018
4 years 10 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 05/03/2018
4 years 11 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 26/02/2018
4 years 11 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 29/01/2018
5 years 6 days ago
Lukman's Week Ahead | 22/01/2018
5 years 1 week ago
Lukman's Week Ahead | 15/01/2018
5 years 2 weeks ago
Deleted video
53 years 1 เดือน ago
Deleted video
53 years 1 เดือน ago
Deleted video
53 years 1 เดือน ago
The Early Stages of a New Trend Enigma | 19.08.2020
2 years 5 เดือน ago
Introduction to Stock Trading on MT5 | 18.08.2020
2 years 5 เดือน ago
FXTM’s Stocks Account Explored | 13.08.2020
2 years 5 เดือน ago
Monthly Outlook webinar | July 2020
2 years 7 เดือน ago
Monthly Outlook webinar | July 2020
2 years 7 เดือน ago
Live Market Analysis and Q&A | 4 June 2020
2 years 7 เดือน ago
Japanese Candlesticks in Practice | 03.06.2020
2 years 7 เดือน ago
Monthly Outlook webinar | June 2020
2 years 8 เดือน ago
Fundamental Overview & Technical Trading Opportunities | 19.05.2020
2 years 8 เดือน ago
FXTM Educational Resources | 06.05.2020
2 years 8 เดือน ago
Understanding orders in MT4 | 08.04.2020
2 years 9 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 20/04/2020
2 years 9 เดือน ago
Live Market Analysis and Q&A | FXTM | 15.04.2020
2 years 9 เดือน ago
Monthly Outlook webinar | 9th April 2020
2 years 10 เดือน ago
Coronavirus’ Impact on the Market: Live Analysis | 06.04.2020
2 years 10 เดือน ago
The Foundation of Online Trading Part 2 | 27.03.2020
2 years 10 เดือน ago
Hội thảo trực tuyến 'Giao Dịch Mô Hình Harmonic_ ABCD, Crab và Shark' | 19.03.2020
2 years 10 เดือน ago
Live Q&A: Volatile Markets, Coronavirus and the Economy | FXTM | 23.03.2020
2 years 10 เดือน ago
The Moving Average Spring Strategy Applied | 05.03.2020
2 years 11 เดือน ago
The FXTM Trader App | 17.02.2020
2 years 11 เดือน ago
FXTM Account Types Explained | 13.02.2020
2 years 11 เดือน ago
Forex Basics: Using Orders | 05.02.2020
2 years 12 เดือน ago
Introduction to Japanese Candlesticks | 30.01.2020
2 years 12 เดือน ago
FXTM Invest – Applied | 22/01/2020
3 years 1 week ago
Building a Trader’s Mindset | 20.12.2019
3 years 1 เดือน ago
FXTM Invest – Risk Management | 16.12.2019
3 years 1 เดือน ago
The Moving Average Spring Strategy Applied | 18.12.2019
3 years 1 เดือน ago
‘The Crab Harmonic Trading Strategy’ webinar | 25.11.2019
3 years 2 เดือน ago
Building a Trader’s Mindset | 20.11.2019
3 years 2 เดือน ago
The Moving Average Spring Strategy - Simplified | 14.11.2019
3 years 2 เดือน ago
FXTM Shares webinar | 05.11.2019
3 years 2 เดือน ago
The Foundation of Online Trading webinar | 06.11.2019
3 years 2 เดือน ago
FXTM Invest Applied | 31.10.2019
3 years 3 เดือน ago
The Moving Average Spring Strategy Applied - Short Time Frames | 23.10.2019
3 years 3 เดือน ago
The Process of building a Trader's Mindset
3 years 3 เดือน ago
The Moving Average Spring Strategy - Risk Management | 30.09.2019
3 years 4 เดือน ago
Choosing a FXTM account type | 04.09.2019
3 years 4 เดือน ago
Introduction to Japanese Candlesticks Part I | 21.08.2019
3 years 5 เดือน ago
Introduction to Forex Basics Part II | 07.08.2019
3 years 5 เดือน ago
Introduction to MetaTrader 4 | 22.07.2019
3 years 6 เดือน ago
Live Analysis: Fundamenta Analysis Part II | 25.06.2019
3 years 6 เดือน ago
Live Analysis: The Gift of Online Trading | 10.07.2019
3 years 6 เดือน ago
Live Analysis: The Moving Average Spring Strategy | 17.07.2019
3 years 6 เดือน ago
Live Analysis: The Moving Average Spring Strategy | 19.06.2019
3 years 7 เดือน ago
Risk Management 104 | 10.06.2019
3 years 7 เดือน ago
Risk Management 103 | 29.05.2019
3 years 8 เดือน ago
Live Analysis: The Moving Average Spring Strategy | 29.05.2019
3 years 8 เดือน ago
Risk Management 102 | 13.05.2019
3 years 8 เดือน ago
Introduction to MT4 | 07.05.2019
3 years 8 เดือน ago
The Role of Fundamental Analysis in Online Trading | 15.05.2019
3 years 8 เดือน ago
Trading with Popular Chart Pattern Reversals | 09.05.2019
3 years 8 เดือน ago
Risk Management 101 | 10.04.2019
3 years 9 เดือน ago
The Moving Average Spring Strategy Part II | 16.04.2019
3 years 9 เดือน ago
Introduction to MetaTrader4 Part II | 09.04.2019
3 years 10 เดือน ago
Live Market Analysis | 22.02.2019
3 years 11 เดือน ago
Bollinger Bands, MACD and Fibonacci Trading Strategy | 01.03.2019
3 years 11 เดือน ago
Trend Indicators and Popular Trading Strategies | 28.02.2019
3 years 11 เดือน ago
Live Market Analysis | 08.02.2019
3 years 11 เดือน ago
Live Market Analysis | 15.02.2019
3 years 11 เดือน ago
Intro to MT4 | 13.02.2019
3 years 11 เดือน ago
Live Market Trading Strategies | 29.01.2019
3 years 12 เดือน ago
The Elliot Wave Principle and Trading Strategies | 22.01.2019
3 years 12 เดือน ago
Live Market Trading Strategies | 15.01.2019
3 years 12 เดือน ago
The Elliot Wave Principle and Trading Strategies | 08.01.2019
3 years 12 เดือน ago
Moving Averages, RSI & Momentum Trading Strategy webinar | 25.01.2019
3 years 12 เดือน ago
FXTM Invest webinar | 31.01.2019
4 years 3 days ago
The Moving Average Spring Strategy | 16.01.2019
4 years 2 weeks ago
Riding the Trend – Season 3 (commodities) | 08.11.2018
4 years 2 เดือน ago
Live Market Trading Strategies webinar | 06.11.2018
4 years 2 เดือน ago
The Elliot Wave Principle and Trading Strategies webinar| 02.11.2018
4 years 2 เดือน ago
Support & Resistance | 25.10.2018
4 years 3 เดือน ago
Riding the Trend – Season 2 | 20.09.2018
4 years 4 เดือน ago
Understanding Oscillators webinar | 26.09.2018
4 years 4 เดือน ago
Moving Average Envelopes and the Postman Strategy | 30/08/2018
4 years 5 เดือน ago
Advanced MT4 | 16/07/2018
4 years 5 เดือน ago
Risk Management Webinar | 23.08.2018
4 years 5 เดือน ago
Riding the Trend: A Simple Trend Following Strategy Webinar | 16.08.2018
4 years 5 เดือน ago
Riding The Trend: A Simple Trend Following Strategy | 13.06.2018
4 years 7 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 21/05/2018
4 years 8 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 14/05/2018
4 years 8 เดือน ago
Chart Types Webinar with Jacques Nel | 09.05.2018
4 years 9 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 07/05/2018
4 years 9 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 30/04/2018
4 years 9 เดือน ago
Bollinger Bands Strategy | 25.04.2018
4 years 9 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 23/04/2018
4 years 9 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 16/04/2018
4 years 9 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 09/04/2018
4 years 10 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 26/03/2018
4 years 10 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 19/03/2018
4 years 10 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 12/03/2018
4 years 10 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 05/03/2018
4 years 11 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 26/02/2018
4 years 11 เดือน ago
Lukman's Week Ahead | 29/01/2018
5 years 6 days ago
Lukman's Week Ahead | 22/01/2018
5 years 1 week ago
Lukman's Week Ahead | 15/01/2018
5 years 2 weeks ago
Deleted video
53 years 1 เดือน ago
Deleted video
53 years 1 เดือน ago
Deleted video
53 years 1 เดือน ago

พบกับทีมงาน

Hussein Sayed

Hussein Sayed

หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ในตลาด

Hussein Sayed มีประสบการณ์มาเกือบ 14 ปีในตลาดการเงิน เขาเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับบทบาทของเขาในฐานะผู้ประกาศข่าวของ CNBC Arabia โดยได้จัดรายการยอดนิยมช่วงเย็นที่มีชื่อว่า Bursat Al Alam ก่อนที่จะเข้าร่วมวงการแพร่ภาพกระจายเสียง Hussein ทำงานอยู่หลายปีในภาคบริการทางการเงินในฐานะตัวแทน เทรดเดอร์ รวมถึงเป็นนักวิเคราะห์หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นอกจากบทบาทของเขาที่ CNBC Arabia แล้ว Hussein ได้พาตัวเองเมื่อเร็วๆ นี้มายังตำแหน่ง Chief Strategist Gulf & MENA สำหรับ FXTM ซึ่งเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ Forex ออนไลน์ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยให้ความรู้และจัดทำรายงานการวิจัยตลาด และช่วยเหลือเทรดเดอร์ในการทำการตัดสินใจเทรด
Yue Zhong

Yue Zhong

นักวิเคราะห์ตลาด

Yue (Martin) Zhong เป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิจัยตลาดประจำประเทศจีนของ FXTM ตั้งแต่เข้าร่วมบริษัทในช่วงฤดูร้อนของปี 2015 Martin มีบทบาทสำคัญในการให้การศึกษาทางการเงินผ่านทางการวิจัยตลาดและพัฒนาการตระหนักรู้ถึงแบรนด์ผ่านทางการวางตำแหน่งรายงานการตลาดของเขา ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยตลาดการเงิน โดยเน้นไปที่ตลาดของจีนและเอเชีย ความเชี่ยวชาญของเขารวมถึง Forex โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ และหลักทรัพย์ระดับโลก
Bilal Jafar

Bilal Jafar

Bilal Jafar เป็นนักการศึกษา Forex ที่ FXTM เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการเงินจาก Institute of Business & Management ที่เมืองลาฮอร์และมีประสบการณ์มากกว่าแปดปีในตลาดการเงิน เขาได้เริ่มต้นในเส้นทางนักเทรด Forex และทำงานในตำแหน่งต่างๆ ในด้านการขายและการศึกษา ในปี 2015 เขาก่อตั้งและเริ่มทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการของ Pak Economy ซึ่งเป็นหนึ่งในนิตยสารธุรกิจและการเงินชั้นนำของปากีสถาน หลังจากทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจกับ FXTM เขาก็ได้เข้าร่วมแผนกการศึกษาเพื่อทำตามความปรารถนาในการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ Forex ประสบการณ์ที่หลากหลายของเขาในด้านการขาย สื่อ และการศึกษาทำให้เขาได้เปรียบเป็นพิเศษที่ช่วยให้เขาเข้าใจถึงความต้องการด้านการศึกษาของเทรดเดอร์ได้ดียิ่งขึ้น

Lukman Otunuga

Lukman Otunuga

นักวิเคราะห์งานวิจัย

Lukman Otunuga เป็นนักวิเคราะห์งานวิจัยที่ FXTM ตั้งแต่ปี 2015 เขาเป็นผู้ติดตามเหตการณ์ต่างๆ ในเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีความเชี่ยวชาญและมีพื้นฐานทางวิชาการด้านการเงิน Lukman รอบรู้ในด้านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค การวิเคราะห์แบบลงลึกของเขาในตลาดสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกมักถูกนำไปอ้างอิงโดยสื่อต่างประเทศชั้นนำ โดยรวมถึง Associated Press (AP), BBC, CNBC, CNN, Marketwatch, NASDAQ, และ The Telegraph นอกจากนี้ เขายังไปปรากฏตัวใน NTA 2 เครือข่ายโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกา Lukman จบปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์จาก University of Essex ประเทศสหราชอาณาจักรและปริญญาโทในสาขาการเงินจาก London School of Business and Finance
Jacques Nel

Jacques Nel

ผู้ฝึกสอน FX

Jacques Nel คือนักการศึกษา Forex ของ FXTM จากพื้นหลังของคนเคยเป็นทหารมาก่อน เขาจึงเป็นคนที่มีวินัย ความเพียร และความทุ่มเท เขาเรียนคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และสถิติในโรงเรียนทหาร และในช่วงเริ่มต้นอาชีพ เขาเป็นผู้ฝึกสอนของเหล่าผู้ฝึกสอน ถ่ายทอดประสบการณ์ของเขาให้กับคนอื่นๆ
Scroll Top
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)