การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินลงทุนจึงมีจุดความเสี่ยง FT Global Ltd ได้รับการคุ้มครองโดย IFSC
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินลงทุนจึงมีจุดความเสี่ยง FT Global Ltd ได้รับการคุ้มครองโดย IFSC

การอนุญาต
การกำกับดูแล & การจดทะเบียน

ใบอนุญาต

IFSC

FT Global Limited ได้รับอนุญาตจาก International Financial Services Commission (IFSC) ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ IFSC/60/345/TS และ IFSC/60/345/APM

วัตถุประสงค์ของ IFSC ได้แก่การส่งเสริมและพัฒนาให้เบลีซกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับบริการด้านการเงินในระดับนานาชาติ รวมถึงการควบคุมดูและการกำกับดูแลบริการด้านการเงินในระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

FT Global Limited ได้รับอนุญาตจาก IFSC ให้นำเสนอบริการต่อไปนี้:

  • การเทรดตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงจากสินค้าโภคภัณฑ์และการเงิน รวมถึงหลักทรัพย์อื่นๆ
  • การจัดการและการป้องกันสินทรัพย์ในระดับนานาชาติ
Scroll Top