การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

CDF ดัชนีหุ้น

การซื้อขาย Contract for Difference

CFD คืออะไร?

Contract for Difference (CFD) เป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่อ้างว่าผู้ขายจะต้องจ่ายเงินให้ผู้ซื้อในผลต่างของมูลค่าสินทรัพย์ในช่วงเวลาการทำสัญญาและมูลค่าในช่วงเวลาปัจจุบัน ด้วยผลประโยชน์อันหลากหลายเมื่อซื้อขาย CFDs และผลประโยชน์เหล่านี้ได้ทำให้มันเป็นที่นิยมมาก

ประโยชน์ของ CFDs

  • คุณสามารถลงตำแหน่งทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้ง่ายเมื่อทำการซื้อขาย CFDs ข้อกำหนดมาร์จิ้นสำหรับตำแหน่งระยะสั้นเป็นเช่นเดียวตำแหน่งระยะยาวและไม่มีกฎการขายเพิ่มเติมหากคุณต้องการไปที่ระยะสั้น
  • การซื้อขาย CFDs มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการซื้อขายหุ้นอ้างอิง ดัชนีหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและยังสามารถส่งมอบกำไรได้เช่นเดียวกัน
  • การดำเนินการในทันทีทำให้การซื้อขายของคุณจะดำเนินการโดยไม่มีความล่าช้าและไม่มีการแทรกแซงใด ๆ ในการทำธุรกรรมของคุณ
  • เมื่อทำการซื้อขาย CFDs คุณสามารถทำกำไรแม้ในช่วงเวลาที่ตลาดมีการลดลงเพราะคุณถือความได้เปรียบที่ดีที่สามารถอยู่ในตำแหน่งระยะสั้น

กรุณาตรวจสอบ รายละเอียดสัญญา ของเราสำหรับรายการที่สมบูรณ์ของ CFD ใน ดัชนี

ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลักษณะของสัญญาของเรา

Scroll Top