สัปดาห์นี้เริ่มต้นด้วยเรื่องราวแบบเดิมแต่เป็นเรื่องใหม่ ซึ่งไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่ผันผวนของหุ้น พันธบัตรหรือค่าเงินที่ทุกคนกำลังสนใจ แต่เป็นความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน โดยน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลงมาทดสอบที่ระดับต่ำกว่า $20 เป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า 17 ปี ดังนั้น... โพสต์เต็ม