โคโรน่าไวรัสทำให้ทั้งโลกตื่นตกใจ การระบาดของโรคซาร์สคร่าชีวิตคนไปเกือบ 800 รายใน 37 ประเทศเมื่อปี 2003 ซึ่งทำให้เกิดความแตกตื่นอย่างหนักและเกิดการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจในช่วงนั้น ขณะนี้เกิดความวิตกกังวลครั้งใหญ่เกี่ยวกับการระบาดของโคโรน่าไวรัสตัวใหม่ที่แพร่อยู่ในประเทศจีน... โพสต์เต็ม