การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

อันดับผู้จัดการการลงทุนชั้นนำ

คุณสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกลยุทธ์ทั้งหมดที่มีใน FXTM Invest ได้ทางด้านล่าง พิจารณาดูว่าผู้จัดการคนใดที่เหมาะกับความต้องการทางด้านการเงินและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณแล้วเลือกเป็นผู้จัดการกลยุทธ์ เมื่อคุณเลือกผู้จัดการกลยุทธ์ที่จะลงทุนด้วยแล้ว คุณก็จะสามารถเริ่มต้นติดตามผลการดำเนินงานของเขา/เธอรวมถึงความคืบหน้าโดยรวมในการลงทุนของคุณ

Last Update: 00:00 GMT +03:00
ชื่อกลยุทธ์ ชาร์ตการทำกำไร ผลตอบแทน
สกุลเงิน
%
USD สกุลเงิน
12716.56%
สัปดาห์: -9.39%
USD สกุลเงิน
3120.11%
สัปดาห์: -7.52%
USD สกุลเงิน
854.89%
สัปดาห์: +0.40%
USD สกุลเงิน
1513.92%
สัปดาห์: -4.91%
USD สกุลเงิน
2477.52%
สัปดาห์: +17.78%
USD สกุลเงิน
2026.65%
สัปดาห์: +0.44%
USD สกุลเงิน
1342.79%
สัปดาห์: +8.06%
USD สกุลเงิน
1818.53%
สัปดาห์: -6.45%
USD สกุลเงิน
1769.67%
สัปดาห์: -8.04%
USD สกุลเงิน
1210.74%
สัปดาห์: -36.06%
สกุลเงิน
อันดับ
ได้รับ
%
จุดขาดทุน สูงสุด %
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน
ส่วนแบ่ง
กำไร
%
USD สกุลเงิน
อันดับ1
ผู้จัดการกลยุทธ์
Mr_FX
Mr_FX
ได้รับ
12716.56%
สัปดาห์: -9.39%
จุดขาดทุน สูงสุด 59.90%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน377
ส่วนแบ่ง
กำไร
50%
USD สกุลเงิน
อันดับ2
ผู้จัดการกลยุทธ์
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
ได้รับ
3120.11%
สัปดาห์: -7.52%
จุดขาดทุน สูงสุด 56.27%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน1033
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ3
ได้รับ
854.89%
สัปดาห์: +0.40%
จุดขาดทุน สูงสุด 37.25%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน1053
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ4
ได้รับ
1513.92%
สัปดาห์: -4.91%
จุดขาดทุน สูงสุด 71.49%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน474
ส่วนแบ่ง
กำไร
28%
USD สกุลเงิน
อันดับ5
ได้รับ
2477.52%
สัปดาห์: +17.78%
จุดขาดทุน สูงสุด 41.37%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน207
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ6
ได้รับ
2026.65%
สัปดาห์: +0.44%
จุดขาดทุน สูงสุด 59.83%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน228
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ7
ผู้จัดการกลยุทธ์
CutForex
CutForex
Thailand
Thailand
ได้รับ
1342.79%
สัปดาห์: +8.06%
จุดขาดทุน สูงสุด 64.88%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน335
ส่วนแบ่ง
กำไร
35%
USD สกุลเงิน
อันดับ8
ได้รับ
1818.53%
สัปดาห์: -6.45%
จุดขาดทุน สูงสุด 33.26%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน217
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ9
ผู้จัดการกลยุทธ์
Super EA
Super EA
China
China
ได้รับ
1769.67%
สัปดาห์: -8.04%
จุดขาดทุน สูงสุด 87.35%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน502
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ10
ผู้จัดการกลยุทธ์
GerryFx
GerryFx
Philippines
Philippines
ได้รับ
1210.74%
สัปดาห์: -36.06%
จุดขาดทุน สูงสุด 43.79%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน80
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
No matching records found

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
Scroll Top