การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

อันดับผู้จัดการการลงทุนชั้นนำ

คุณสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกลยุทธ์ทั้งหมดที่มีใน FXTM Invest ได้ทางด้านล่าง พิจารณาดูว่าผู้จัดการคนใดที่เหมาะกับความต้องการทางด้านการเงินและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณแล้วเลือกเป็นผู้จัดการกลยุทธ์ เมื่อคุณเลือกผู้จัดการกลยุทธ์ที่จะลงทุนด้วยแล้ว คุณก็จะสามารถเริ่มต้นติดตามผลการดำเนินงานของเขา/เธอรวมถึงความคืบหน้าโดยรวมในการลงทุนของคุณ

Last Update: 11:00 GMT +03:00
ชื่อกลยุทธ์ ชาร์ตการทำกำไร ผลตอบแทน
สกุลเงิน
%
USD สกุลเงิน
14013.04%
สัปดาห์: +1.20%
USD สกุลเงิน
3221.63%
สัปดาห์: +1.94%
USD สกุลเงิน
2160.89%
สัปดาห์: -40.68%
USD สกุลเงิน
1780.48%
สัปดาห์: +10.50%
USD สกุลเงิน
1604.52%
สัปดาห์: +2.01%
USD สกุลเงิน
820.30%
สัปดาห์: +13.00%
USD สกุลเงิน
2751.04%
สัปดาห์: +1.09%
USD สกุลเงิน
1810.83%
สัปดาห์: +9.12%
USD สกุลเงิน
1713.09%
สัปดาห์: +7.73%
USD สกุลเงิน
1680.74%
สัปดาห์: +15.72%
สกุลเงิน
อันดับ
ได้รับ
%
จุดขาดทุน สูงสุด %
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน
ส่วนแบ่ง
กำไร
%
USD สกุลเงิน
อันดับ1
ผู้จัดการกลยุทธ์
Mr_FX
Mr_FX
ได้รับ
14013.04%
สัปดาห์: +1.20%
จุดขาดทุน สูงสุด 59.90%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน345
ส่วนแบ่ง
กำไร
50%
USD สกุลเงิน
อันดับ2
ผู้จัดการกลยุทธ์
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
ได้รับ
3221.63%
สัปดาห์: +1.94%
จุดขาดทุน สูงสุด 56.27%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน1001
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ3
ผู้จัดการกลยุทธ์
Canyon
Canyon
China
China
ได้รับ
2160.89%
สัปดาห์: -40.68%
จุดขาดทุน สูงสุด 82.21%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน476
ส่วนแบ่ง
กำไร
35%
USD สกุลเงิน
อันดับ4
ได้รับ
1780.48%
สัปดาห์: +10.50%
จุดขาดทุน สูงสุด 33.08%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน185
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ5
ได้รับ
1604.52%
สัปดาห์: +2.01%
จุดขาดทุน สูงสุด 71.49%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน442
ส่วนแบ่ง
กำไร
28%
USD สกุลเงิน
อันดับ6
ได้รับ
820.30%
สัปดาห์: +13.00%
จุดขาดทุน สูงสุด 37.25%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน1021
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ7
ได้รับ
2751.04%
สัปดาห์: +1.09%
จุดขาดทุน สูงสุด 92.19%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน171
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ8
ได้รับ
1810.83%
สัปดาห์: +9.12%
จุดขาดทุน สูงสุด 59.83%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน196
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ9
ได้รับ
1713.09%
สัปดาห์: +7.73%
จุดขาดทุน สูงสุด 41.37%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน175
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ10
ผู้จัดการกลยุทธ์
Super EA
Super EA
China
China
ได้รับ
1680.74%
สัปดาห์: +15.72%
จุดขาดทุน สูงสุด 87.35%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน470
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
No matching records found

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
Scroll Top