การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินลงทุนจึงมีจุดความเสี่ยง FT Global Ltd ได้รับการคุ้มครองโดย IFSC
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินลงทุนจึงมีจุดความเสี่ยง FT Global Ltd ได้รับการคุ้มครองโดย IFSC

อันดับผู้จัดการการลงทุนชั้นนำ

คุณสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกลยุทธ์ทั้งหมดที่มีใน FXTM Invest ได้ทางด้านล่าง พิจารณาดูว่าผู้จัดการคนใดที่เหมาะกับความต้องการทางด้านการเงินและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณแล้วเลือกเป็นผู้จัดการกลยุทธ์ เมื่อคุณเลือกผู้จัดการกลยุทธ์ที่จะลงทุนด้วยแล้ว คุณก็จะสามารถเริ่มต้นติดตามผลการดำเนินงานของเขา/เธอรวมถึงความคืบหน้าโดยรวมในการลงทุนของคุณ

ชื่อกลยุทธ์ ชาร์ตการทำกำไร Return
สกุลเงิน
%
USD สกุลเงิน
6561.93%
สัปดาห์: +80.66%
USD สกุลเงิน
3231.68%
สัปดาห์: +86.19%
USD สกุลเงิน
2270.49%
สัปดาห์: +6.13%
USD สกุลเงิน
2208.02%
สัปดาห์: +0.35%
USD สกุลเงิน
2190.64%
สัปดาห์: +5.30%
USD สกุลเงิน
1246.73%
สัปดาห์: +2.53%
USD สกุลเงิน
870.01%
สัปดาห์: -1.65%
USD สกุลเงิน
748.75%
สัปดาห์: +14.92%
USD สกุลเงิน
680.22%
สัปดาห์: +3.58%
USD สกุลเงิน
547.54%
สัปดาห์: +3.15%
สกุลเงิน
อันดับ
ได้รับ
%
จุดขาดทุน สูงสุด %
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน
ส่วนแบ่ง
กำไร
%
USD สกุลเงิน
อันดับ1
ได้รับ
6561.93%
สัปดาห์: +80.66%
จุดขาดทุน สูงสุด 72.94%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน103
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ2
ได้รับ
3231.68%
สัปดาห์: +86.19%
จุดขาดทุน สูงสุด 98.04%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน100
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ3
ได้รับ
2270.49%
สัปดาห์: +6.13%
จุดขาดทุน สูงสุด 97.55%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน256
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ4
ได้รับ
2208.02%
สัปดาห์: +0.35%
จุดขาดทุน สูงสุด 87.53%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน150
ส่วนแบ่ง
กำไร
35%
USD สกุลเงิน
อันดับ5
ผู้จัดการกลยุทธ์
Canyon
Canyon
China
China
ได้รับ
2190.64%
สัปดาห์: +5.30%
จุดขาดทุน สูงสุด 61.78%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน199
ส่วนแบ่ง
กำไร
50%
USD สกุลเงิน
อันดับ6
ผู้จัดการกลยุทธ์
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
ได้รับ
1246.73%
สัปดาห์: +2.53%
จุดขาดทุน สูงสุด 56.27%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน724
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ7
ได้รับ
870.01%
สัปดาห์: -1.65%
จุดขาดทุน สูงสุด 46.26%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน810
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ8
ผู้จัดการกลยุทธ์
loshu-vortex
loshu-vortex
Canada
Canada
ได้รับ
748.75%
สัปดาห์: +14.92%
จุดขาดทุน สูงสุด 29.17%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน181
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ9
ผู้จัดการกลยุทธ์
RajeevSharma
RajeevSharma
India
India
ได้รับ
680.22%
สัปดาห์: +3.58%
จุดขาดทุน สูงสุด 42.37%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน247
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ10
ได้รับ
547.54%
สัปดาห์: +3.15%
จุดขาดทุน สูงสุด 19.62%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน1011
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
No matching records found

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
Scroll Top