การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

อันดับผู้จัดการการลงทุนชั้นนำ

คุณสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกลยุทธ์ทั้งหมดที่มีใน FXTM Invest ได้ทางด้านล่าง พิจารณาดูว่าผู้จัดการคนใดที่เหมาะกับความต้องการทางด้านการเงินและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณแล้วเลือกเป็นผู้จัดการกลยุทธ์ เมื่อคุณเลือกผู้จัดการกลยุทธ์ที่จะลงทุนด้วยแล้ว คุณก็จะสามารถเริ่มต้นติดตามผลการดำเนินงานของเขา/เธอรวมถึงความคืบหน้าโดยรวมในการลงทุนของคุณ

ชื่อกลยุทธ์ ชาร์ตการทำกำไร ผลตอบแทน
สกุลเงิน
%
USD สกุลเงิน
20711.36%
สัปดาห์: +0.40%
USD สกุลเงิน
5898.44%
สัปดาห์: -1.46%
USD สกุลเงิน
2125.82%
สัปดาห์: -0.13%
USD สกุลเงิน
1521.10%
สัปดาห์: +66.16%
USD สกุลเงิน
743.92%
สัปดาห์: +0.50%
USD สกุลเงิน
656.29%
สัปดาห์: +4.61%
USD สกุลเงิน
841.91%
สัปดาห์: +7.38%
USD สกุลเงิน
987.77%
สัปดาห์: +16.40%
USD สกุลเงิน
1448.64%
สัปดาห์: -38.15%
USD สกุลเงิน
581.12%
สัปดาห์: -0.28%
สกุลเงิน
อันดับ
ได้รับ
%
จุดขาดทุน สูงสุด %
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน
ส่วนแบ่ง
กำไร
%
USD สกุลเงิน
อันดับ1
ผู้จัดการกลยุทธ์
Mr_FX
Mr_FX
ได้รับ
20711.36%
สัปดาห์: +0.40%
จุดขาดทุน สูงสุด 40.03%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน193
ส่วนแบ่ง
กำไร
50%
USD สกุลเงิน
อันดับ2
ผู้จัดการกลยุทธ์
Canyon
Canyon
China
China
ได้รับ
5898.44%
สัปดาห์: -1.46%
จุดขาดทุน สูงสุด 61.78%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน324
ส่วนแบ่ง
กำไร
50%
USD สกุลเงิน
อันดับ3
ผู้จัดการกลยุทธ์
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
ได้รับ
2125.82%
สัปดาห์: -0.13%
จุดขาดทุน สูงสุด 56.27%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน849
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ4
ได้รับ
1521.10%
สัปดาห์: +66.16%
จุดขาดทุน สูงสุด 46.26%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน935
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ5
ได้รับ
743.92%
สัปดาห์: +0.50%
จุดขาดทุน สูงสุด 0.72%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน869
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ6
ผู้จัดการกลยุทธ์
G-T-I
G-T-I
ได้รับ
656.29%
สัปดาห์: +4.61%
จุดขาดทุน สูงสุด 25.86%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน151
ส่วนแบ่ง
กำไร
25%
USD สกุลเงิน
อันดับ7
ผู้จัดการกลยุทธ์
125caopanshou
125caopanshou
China
China
ได้รับ
841.91%
สัปดาห์: +7.38%
จุดขาดทุน สูงสุด 35.52%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน106
ส่วนแบ่ง
กำไร
20%
USD สกุลเงิน
อันดับ8
ผู้จัดการกลยุทธ์
traderhappy
traderhappy
Vietnam
Vietnam
ได้รับ
987.77%
สัปดาห์: +16.40%
จุดขาดทุน สูงสุด 62.14%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน143
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ9
ได้รับ
1448.64%
สัปดาห์: -38.15%
จุดขาดทุน สูงสุด 76.65%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน107
ส่วนแบ่ง
กำไร
21%
USD สกุลเงิน
อันดับ10
ผู้จัดการกลยุทธ์
Ro_
Ro_
Saudi Arabia
Saudi Arabia
ได้รับ
581.12%
สัปดาห์: -0.28%
จุดขาดทุน สูงสุด 63.65%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน512
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
No matching records found

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
Scroll Top