การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินลงทุนจึงมีจุดความเสี่ยง FT Global Ltd ได้รับการคุ้มครองโดย IFSC
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินลงทุนจึงมีจุดความเสี่ยง FT Global Ltd ได้รับการคุ้มครองโดย IFSC

อันดับผู้จัดการการลงทุนชั้นนำ

คุณสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกลยุทธ์ทั้งหมดที่มีใน FXTM Invest ได้ทางด้านล่าง พิจารณาดูว่าผู้จัดการคนใดที่เหมาะกับความต้องการทางด้านการเงินและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณแล้วเลือกเป็นผู้จัดการกลยุทธ์ เมื่อคุณเลือกผู้จัดการกลยุทธ์ที่จะลงทุนด้วยแล้ว คุณก็จะสามารถเริ่มต้นติดตามผลการดำเนินงานของเขา/เธอรวมถึงความคืบหน้าโดยรวมในการลงทุนของคุณ

ชื่อกลยุทธ์ ชาร์ตการทำกำไร ผลตอบแทน
สกุลเงิน
%
USD สกุลเงิน
16212.78%
สัปดาห์: +7.19%
USD สกุลเงิน
3746.00%
สัปดาห์: -1.01%
USD สกุลเงิน
3864.21%
สัปดาห์: +7.42%
USD สกุลเงิน
1726.96%
สัปดาห์: +1.79%
USD สกุลเงิน
1122.15%
สัปดาห์: +29.09%
USD สกุลเงิน
1258.52%
สัปดาห์: +1.73%
USD สกุลเงิน
604.54%
สัปดาห์: +28.19%
USD สกุลเงิน
729.95%
สัปดาห์: -14.76%
USD สกุลเงิน
498.80%
สัปดาห์: +13.96%
USD สกุลเงิน
606.04%
สัปดาห์: -7.05%
สกุลเงิน
อันดับ
ได้รับ
%
จุดขาดทุน สูงสุด %
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน
ส่วนแบ่ง
กำไร
%
USD สกุลเงิน
อันดับ1
ผู้จัดการกลยุทธ์
Mr_FX
Mr_FX
ได้รับ
16212.78%
สัปดาห์: +7.19%
จุดขาดทุน สูงสุด 40.03%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน136
ส่วนแบ่ง
กำไร
50%
USD สกุลเงิน
อันดับ2
ผู้จัดการกลยุทธ์
trader-man
trader-man
China
China
ได้รับ
3746.00%
สัปดาห์: -1.01%
จุดขาดทุน สูงสุด 52.16%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน598
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ3
ผู้จัดการกลยุทธ์
Canyon
Canyon
ได้รับ
3864.21%
สัปดาห์: +7.42%
จุดขาดทุน สูงสุด 61.78%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน268
ส่วนแบ่ง
กำไร
50%
USD สกุลเงิน
อันดับ4
ผู้จัดการกลยุทธ์
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
ได้รับ
1726.96%
สัปดาห์: +1.79%
จุดขาดทุน สูงสุด 56.27%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน793
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ5
ได้รับ
1122.15%
สัปดาห์: +29.09%
จุดขาดทุน สูงสุด 46.26%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน879
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ6
ผู้จัดการกลยุทธ์
Fuad_NinjaForex
Fuad_NinjaForex
Indonesia
Indonesia
ได้รับ
1258.52%
สัปดาห์: +1.73%
จุดขาดทุน สูงสุด 68.39%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน120
ส่วนแบ่ง
กำไร
50%
USD สกุลเงิน
อันดับ7
ผู้จัดการกลยุทธ์
Jian Chao Gao
Jian Chao Gao
China
China
ได้รับ
604.54%
สัปดาห์: +28.19%
จุดขาดทุน สูงสุด 43.67%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน99
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ8
ได้รับ
729.95%
สัปดาห์: -14.76%
จุดขาดทุน สูงสุด 98.04%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน168
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ9
ผู้จัดการกลยุทธ์
Ro_
Ro_
Saudi Arabia
Saudi Arabia
ได้รับ
498.80%
สัปดาห์: +13.96%
จุดขาดทุน สูงสุด 63.65%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน456
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ10
ได้รับ
606.04%
สัปดาห์: -7.05%
จุดขาดทุน สูงสุด 70.34%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน112
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
No matching records found

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
Scroll Top