การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

อันดับผู้จัดการการลงทุนชั้นนำ

คุณสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกลยุทธ์ทั้งหมดที่มีใน FXTM Invest ได้ทางด้านล่าง พิจารณาดูว่าผู้จัดการคนใดที่เหมาะกับความต้องการทางด้านการเงินและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณแล้วเลือกเป็นผู้จัดการกลยุทธ์ เมื่อคุณเลือกผู้จัดการกลยุทธ์ที่จะลงทุนด้วยแล้ว คุณก็จะสามารถเริ่มต้นติดตามผลการดำเนินงานของเขา/เธอรวมถึงความคืบหน้าโดยรวมในการลงทุนของคุณ

Last Update: 00:00 GMT +03:00
ชื่อกลยุทธ์ ชาร์ตการทำกำไร ผลตอบแทน
สกุลเงิน
%
USD สกุลเงิน
9543.01%
สัปดาห์: -9.11%
USD สกุลเงิน
2769.64%
สัปดาห์: +6.70%
USD สกุลเงิน
1248.77%
สัปดาห์: +3.13%
USD สกุลเงิน
1789.98%
สัปดาห์: +13.01%
USD สกุลเงิน
684.73%
สัปดาห์: -0.60%
USD สกุลเงิน
2274.09%
สัปดาห์: -4.17%
USD สกุลเงิน
1138.59%
สัปดาห์: +4.70%
USD สกุลเงิน
597.81%
สัปดาห์: +5.41%
USD สกุลเงิน
1750.46%
สัปดาห์: +1.17%
USD สกุลเงิน
644.57%
สัปดาห์: +32.10%
สกุลเงิน
อันดับ
ได้รับ
%
จุดขาดทุน สูงสุด %
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน
ส่วนแบ่ง
กำไร
%
USD สกุลเงิน
อันดับ1
ผู้จัดการกลยุทธ์
Mr_FX
Mr_FX
ได้รับ
9543.01%
สัปดาห์: -9.11%
จุดขาดทุน สูงสุด 59.90%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน286
ส่วนแบ่ง
กำไร
50%
USD สกุลเงิน
อันดับ2
ผู้จัดการกลยุทธ์
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
ได้รับ
2769.64%
สัปดาห์: +6.70%
จุดขาดทุน สูงสุด 56.27%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน942
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ3
ผู้จัดการกลยุทธ์
GTI
GTI
Indonesia
Indonesia
ได้รับ
1248.77%
สัปดาห์: +3.13%
จุดขาดทุน สูงสุด 25.86%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน244
ส่วนแบ่ง
กำไร
25%
USD สกุลเงิน
อันดับ4
ได้รับ
1789.98%
สัปดาห์: +13.01%
จุดขาดทุน สูงสุด 67.20%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน239
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ5
ได้รับ
684.73%
สัปดาห์: -0.60%
จุดขาดทุน สูงสุด 17.95%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน962
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ6
ผู้จัดการกลยุทธ์
OmobaFx
OmobaFx
ได้รับ
2274.09%
สัปดาห์: -4.17%
จุดขาดทุน สูงสุด 82.74%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน132
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ7
ได้รับ
1138.59%
สัปดาห์: +4.70%
จุดขาดทุน สูงสุด 71.49%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน383
ส่วนแบ่ง
กำไร
23%
USD สกุลเงิน
อันดับ8
ได้รับ
597.81%
สัปดาห์: +5.41%
จุดขาดทุน สูงสุด 11.61%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน1320
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ9
ได้รับ
1750.46%
สัปดาห์: +1.17%
จุดขาดทุน สูงสุด 92.19%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน112
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ10
ได้รับ
644.57%
สัปดาห์: +32.10%
จุดขาดทุน สูงสุด 33.08%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน126
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
No matching records found

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
Scroll Top