การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

อันดับผู้จัดการการลงทุนชั้นนำ

คุณสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกลยุทธ์ทั้งหมดที่มีใน FXTM Invest ได้ทางด้านล่าง พิจารณาดูว่าผู้จัดการคนใดที่เหมาะกับความต้องการทางด้านการเงินและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณแล้วเลือกเป็นผู้จัดการกลยุทธ์ เมื่อคุณเลือกผู้จัดการกลยุทธ์ที่จะลงทุนด้วยแล้ว คุณก็จะสามารถเริ่มต้นติดตามผลการดำเนินงานของเขา/เธอรวมถึงความคืบหน้าโดยรวมในการลงทุนของคุณ

Last Update: 10:00 GMT +03:00
ชื่อกลยุทธ์ ชาร์ตการทำกำไร ผลตอบแทน
สกุลเงิน
%
USD สกุลเงิน
12837.47%
สัปดาห์: -3.92%
USD สกุลเงิน
3356.71%
สัปดาห์: -0.65%
USD สกุลเงิน
891.57%
สัปดาห์: +16.21%
USD สกุลเงิน
1585.36%
สัปดาห์: -2.86%
USD สกุลเงิน
2477.52%
สัปดาห์: +17.78%
USD สกุลเงิน
2095.44%
สัปดาห์: +604.39%
USD สกุลเงิน
2026.65%
สัปดาห์: +0.44%
USD สกุลเงิน
1998.53%
สัปดาห์: +16.14%
USD สกุลเงิน
1776.07%
สัปดาห์: +4.72%
USD สกุลเงิน
1266.21%
สัปดาห์: +70.29%
สกุลเงิน
อันดับ
ได้รับ
%
จุดขาดทุน สูงสุด %
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน
ส่วนแบ่ง
กำไร
%
USD สกุลเงิน
อันดับ1
ผู้จัดการกลยุทธ์
Mr_FX
Mr_FX
ได้รับ
12837.47%
สัปดาห์: -3.92%
จุดขาดทุน สูงสุด 59.90%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน375
ส่วนแบ่ง
กำไร
50%
USD สกุลเงิน
อันดับ2
ผู้จัดการกลยุทธ์
Mitaa
Mitaa
Indonesia
Indonesia
ได้รับ
3356.71%
สัปดาห์: -0.65%
จุดขาดทุน สูงสุด 56.27%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน1031
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ3
ได้รับ
891.57%
สัปดาห์: +16.21%
จุดขาดทุน สูงสุด 37.25%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน1051
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ4
ได้รับ
1585.36%
สัปดาห์: -2.86%
จุดขาดทุน สูงสุด 71.49%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน472
ส่วนแบ่ง
กำไร
28%
USD สกุลเงิน
อันดับ5
ได้รับ
2477.52%
สัปดาห์: +17.78%
จุดขาดทุน สูงสุด 41.37%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน205
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ6
ได้รับ
2095.44%
สัปดาห์: +604.39%
จุดขาดทุน สูงสุด 55.97%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน87
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ7
ได้รับ
2026.65%
สัปดาห์: +0.44%
จุดขาดทุน สูงสุด 59.83%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน226
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ8
ผู้จัดการกลยุทธ์
Super EA
Super EA
China
China
ได้รับ
1998.53%
สัปดาห์: +16.14%
จุดขาดทุน สูงสุด 87.35%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน500
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ9
ได้รับ
1776.07%
สัปดาห์: +4.72%
จุดขาดทุน สูงสุด 33.26%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน215
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ10
ผู้จัดการกลยุทธ์
CutForex
CutForex
Thailand
Thailand
ได้รับ
1266.21%
สัปดาห์: +70.29%
จุดขาดทุน สูงสุด 64.88%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน333
ส่วนแบ่ง
กำไร
35%
No matching records found

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
Scroll Top