การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินลงทุนจึงมีจุดความเสี่ยง FT Global Ltd ได้รับการคุ้มครองโดย IFSC
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินลงทุนจึงมีจุดความเสี่ยง FT Global Ltd ได้รับการคุ้มครองโดย IFSC

เปรียบเทียบบัญชี

ใหม่ FXTM Invest ให้นักลงทุนได้เชื่อมต่อกับกลยุทธ์ของคุณโดยจ่ายค่าธรรมเนียม อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ FXTM Invest

โปรดทราบ:

1 NGN accounts are only available to clients in Nigeria. บัญชี NGN มีให้เฉพาะลูกค้าในประเทศไนจีเรียเท่านั้น

2 โปรดจำไว้ว่าบริษัท ตามที่เห็นสมควร อาจเปลี่ยนระดับ Stop Out และ Margin Call จาก 50% เป็น 100% และจาก 80% เป็น 130% ตามลำดับ ภายในชั่วโมงก่อนการปิดเซสชั่นเทรดในทุกวันศุกร์ สำหรับบัญชี ECN MT4/MT5 ทั้งหมด นอกจากนี้ โปรดทราบว่าบริษัทอาจขยายเวลาการแก้ไขเหล่านี้ตราบเท่าที่เห็นว่าจำเป็นหลังจากการเปิดตลาด โดยจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

3สเปรดเป็นแบบลอยตัวและอาจปรับขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งของวันโดยขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาด

4 คู่เงินแปลกใหม่จะไม่มีในบัญชีไม่มีสวอป

5 สเปรดในระดับสถาบันมีให้สำหรับบัญชี FXTM Pro ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องมียอดคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำที่ 25,000 EUR/GBP/USD ตลอดเวลา หากยอดคงเหลือในบัญชี FXTM Pro ลดเหลือต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ สเปรดที่เสนอให้จะเปลี่ยนกลับเป็นราคาปลีกจนกว่าจะมีการเพิ่มทุนกลับมา ในกรณีนี้ ลูกค้าจะได้รับแจ้งล่วงหน้า

6 โปรดทราบว่าในบัญชีที่ทำ Market Execution ผ่าน MT4 (ECN, ECN Zero และ Pro) จะไม่อนุญาตให้ตั้งระดับ SL/TP ไว้ล่วงหน้า หากลูกค้าต้องการเพิ่มระดับ SL/TP ลูกค้าสามารถแก้ไขสถานะเดิมได้หลังจากที่เปิดคำสั่งแล้ว

8สำหรับสปอตดัชนีและสปอตสินค้าโภคภัณฑ์ในบัญชี MT4 แบบ ECN ปริมาณสูงสุดต่อการเทรดคือ 5 ล็อต สำหรับสปอตดัชนี ปริมาณสูงสุดของล็อตต่อการเทรดคือ 50 ล็อตใน ECN Zero

9สำหรับสปอตดัชนีและสปอตสินค้าโภคภัณฑ์ในบัญชี MT4 แบบ ECN: ปริมาณสูงสุดสำหรับคำสั่งทั้งหมดของสปอตดัชนีคือ 15 ล็อต และ 50 ล็อตสำหรับสปอตสินค้าโภคภัณฑ์

10จะมีการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นสำหรับ ECN MT4 เมื่อมีการเปิดสถานะเท่านั้น โดยเรียกเก็บสองเท่าของระดับที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น (โดยนับจากทั้งการเปิดและการปิดสถานะ) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นสำหรับบัญชี ECN MT4 โปรดดูที่ หน้าคอมมิชชั่น ค่าคอมมิชชั่นสำหรับ ECN MT5 จะถูกกำหนดตายตัวไว้ที่ $4 ต่อล็อต โดยจะมีการเรียกเก็บ $2 ตอนเปิดสถานะและอีก $2 ในตอนที่ปิดสถานะ

11 โปรดทราบว่าข้อกำหนดด้าน หลักประกันอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสัญลักษณ์และเซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในส่วนเลเวอเรจและข้อกำหนดด้านหลักประกัน

12โปรดจำไว้ว่าบริษัท ตามที่เห็นสมควร อาจเปลี่ยนเลเวอเรจเป็นระดับสูงสุดถึง 1:100 สำหรับคู่เงิน Forex และสปอตโลหะมีค่าทั้งหมดภายในชั่วโมงก่อนเซสชั่นเทรดจะสิ้นสุดลงในทุกวันศุกร์หากมีสถานะใดเปิดอยู่ ปิดแล้ว หรือมีการแก้ไขในบัญชี Standard MT4 หรือ Cent MT4 อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเริ่มเซสชันเทรดถัดไป เลเวอเรจจะถูกรีเซ็ตโดยขึ้นอยู่กับปริมาณรวมทั้งหมดของสถานะที่เปิดอยู่ในบัญชี นอกจากนี้ โปรดทราบว่าบริษัทอาจขยายเวลาการแก้ไขเหล่านี้ตราบเท่าที่เห็นว่าจำเป็นหลังจากการเปิดตลาด โดยจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

13 ในเซิร์ฟเวอร์ Cent ขนาดของ 1 ล็อตเท่ากับ 0.01 ล็อต Standard หรือ 1,000 หน่วย ปริมาณสูงสุดต่อการเทรดในเซิร์ฟเวอร์ Cent ของเราคือ 100 ล็อต Cent ซึ่งเท่ากับ 1 ล็อต Standard หรือ 100,000 หน่วย

15FXTM ใช้การปรับเงินปันผลในหุ้นและสปอตดัชนีเมื่อสถานะยังคงเปิดอยู่ในวันที่มีการจ่ายเงินปันผล หากลูกค้าถือสถานะซื้อ บัญชีของพวกเขาจะได้รับเงินปันผลคงที่ หากลูกค้าถือสถานะขาย จำนวนเงินปันผลจะถูกหักจากบัญชีของพวกเขา

16สำหรับสปอตดัชนีและสปอตสินค้าโภคภัณฑ์ในบัญชี MT4 แบบ Standard: ปริมาณสูงสุดต่อการเทรดคือ 5 ล็อต ปริมาณสูงสุดสำหรับคำสั่งทั้งหมดของสปอตดัชนีคือ 15 ล็อต และ 50 ล็อตสำหรับสปอตสินค้าโภคภัณฑ์

17บัญชี Cent มีเลเวอเรจแบบคงที่โดยจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้ของคุณและสามารถเปลี่ยนได้ภายใน MyFXTM ของคุณ

18ค่าคอมมิชชั่นสำหรับคริปโตเคอเรนซี่จะขึ้นอยู่กับสกุลเงินในบัญชี: 15 USD/ล็อต, 12.5 EUR/ล็อต, 11.5 GBP/ล็อต หรือ 5,400 NGN/ล็อตสำหรับแบบครบรอบ (Round Turn)

19ไม่มีข้อกำหนดเรื่องเงินฝากขั้นต่ำสำหรับบัญชีมาตรฐานที่เป็นของลูกค้าซึ่งอาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้

20ไม่มีข้อกำหนดเรื่องเงินฝากขั้นต่ำสำหรับบัญชีมาตรฐานที่เป็นของลูกค้าซึ่งอาศัยอยู่ในแทนซาเนียและแอฟริกาใต้[/t] สำหรับบัญชี MT4 และ MT5 แบบ ECN ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้ แทนซาเนีย และไนจีเรียจะต้องฝากเงินขั้นต่ำ $/€/£100 หรือ ₦20,000 (เงินไนราเฉพาะสำหรับลูกค้าไนจีเรียเท่านั้น)

Scroll Top