การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

ตัวคำนวณค่า Pip

ตัวคำนวณค่า pip จะแสดงค่า pip ของสกุลเงินที่คุณต้องการเทรดให้คุณ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณาว่าการเทรดคุ้มค่าที่จะเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงนั้นๆ อย่างเหมาะสมหรือไม่

ค้นหาค่า pip จริงในสกุลเงินที่เลือกได้ทันที
ตราสารอัตรา

การคำนวณของตัวคำนวณเป็นอย่างไร

ค่า pip จะคำนวณโดยคูณจำนวนการเทรดของล็อตโดยหนึ่ง pip อยู่ในรูปแบบทศนิยม แล้วหารด้วยอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันของสกุลเงินที่โควตในคู่ของคุณ

pip คืออะไรและทำงานอย่างไร

‘pip’ ย่อมาจาก ‘point in percentage’ ซึ่งใช้วัดความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินสองสกุล

  • ในคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่ 1 pip จะเป็นความเคลื่อนไหวในทศนิยมหลักที่สี่ (0.0001) จึงเท่ากับ 1/100 ของ 1%

  • ในคู่สกุลเงินที่มีเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ค่า pip จะได้รับการโควตเป็นทศนิยมหลักที่สองแทนหลักที่สี่ ดังนั้นหลักที่สองหลังจุดทศนิยมก็คือ pip

  • การใช้หน่วยวัดความเคลื่อนไหวของราคาขนาดย่อยเหล่านี้จะปกป้องนักลงทุนไม่ให้ขาดทุนจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น หาก 1 pip เท่ากับ 10 basis point แทนที่จะเป็น 1 การเปลี่ยนแปลง 1 pip อาจส่งผลให้ค่าเงินเปลี่ยนแปลงมากกว่ามหาศาล

เศษ pip

นอกจาก pip มาตรฐานแล้ว โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่ยังให้บริการ ‘การคำนวณราคาแบบเศษ pip’ โดยเพิ่มทศนิยมหลักที่ห้า เศษ pip จึงเท่ากับหนึ่งในสิบของ pip เศษ pip จะสามารถใช้สเปรดที่ต่ำกว่าและช่วยให้เข้าใจความเคลื่อนไหวของค่าเงินได้ดีกว่า

เทรดกับ FXTM

เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

Scroll Top