นักวิเคราะห์ตลาดของ FXTM

Lukman Otunuga

Lukman Otunuga

นักวิเคราะห์งานวิจัยอาวุโส

E-mail: media@fxtm.com

ข้อมูลส่วนบุคคล

Lukman Otunuga เป็นนักวิเคราะห์งานวิจัยที่ FXTM ผู้ติดตามเหตการณ์ต่างๆ ในเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีความเชี่ยวชาญและมีพื้นฐานทางวิชาการด้านการเงิน Lukman รอบรู้ในเรื่องของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อตลาดสกุลเงิน

Lukman ทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์งานวิจัยให้กับ FXCM โบรกเกอร์ซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นเวลาสองปีก่อนที่จะเข้าร่วมกับ FXTM ซึ่งเขาเน้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคและในปัจจัยพื้นฐานของสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดหลักทรัพย์ระดับโลก Lukman ยังเป็นผู้รับผิดชอบการจัดงานสัมมนาด้านการศึกษาชั้นนำสำหรับบุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูงทั้งภายในและต่างประเทศ และได้ตีพิมพ์บทความด้านการศึกษามากมายเกี่ยวกับการซื้อขาย Forex กับ City A.M.  

Lukman จบปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์จาก University of Essex และปริญญาโทในสาขาการเงินจาก London School of Business and Finance ที่เขาศึกษาด้านการเงินธุรกิจ การควบรวมกิจการ และบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ 

Scroll Top
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)