Các mô hình Harmonic: AB=CD

Các mô hình Harmonic: AB=CD

Tìm hiểu về Forex

Kể từ khi được giới thiệu trong cuốn Lợi nhuận trên Thị trường Chứng khoán của Harold M. Gartley vào năm 1935, các mô hình harmonic đã thay đổi rất nhiều. Do đó, mô hình Gartley 222 truyền thống dĩ nhiên cũng phải có sự phát triển nhất định và sau cùng, điều duy nhất không thay đổi chính là sự thay đổi. Khi lướt mạng, người ta sẽ bắt gặp nhiều hình thái khác nhau của mô hình harmonic truyền thống. Những mô hình này có điểm chung là đều áp dụng tỷ lệ Fibonacci làm điều kiện tiên quyết.

Mô hình AB=CD

Một trong những tác giả viết về đề tài này là Scott M. Carney đã tinh chỉnh mô hình này bằng cách gán các yếu tố mới và tỷ lệ Fibonacci cụ thể để xác nhận sự hình thành. Kết quả chính là mô hình AB=CD mà chúng ta biết tới ngày nay.

Mô hình AB=CD Tăng Hoàn hảo

Khi cấu trúc thị trường tuân theo các thông số sau đây thì thị trường đủ điều kiện hình thành một mô hình AB=CD hoàn hảo.

Các thông số như sau:

  • AB=CD
  • BC thoái lui về mức 0,618 của AB
  • CD kết thúc ở mức hình chiếu 1,618 của BC
  • Khoảng thời gian cho AB và CD bằng nhau

Mặc dù thời gian không phải là nhân tố đáng tin cậy nhất trong phân tích kỹ thuật nhưng vẫn là một yếu tố trong các thông số độc đáo của mẫu AB=CD hoàn hảo. Một cách để đo lường thời gian bắt buộc cho mỗi chân (VD: AB, CD) để hoàn thiện là chỉ cần đếm số nến tương ứng cấu thành nên mỗi chân.

Mô hình AB=CD Giảm Hoàn hảo

Cũng giống như vậy, các quy tắc tương tự áp dụng khi xác định mô hình AB=CD giảm hoàn hảo:

  • AB=CD
  • BC thoái lui về mức 0,618 của AB
  • CD kết thúc ở mức hình chiếu 1,618 của BC
  • Khoảng thời gian cho AB và CD bằng nhau

Nếu chúng ta xem xét kỹ hơn biểu đồ giá thực tế, chúng ta có thể thấy rõ rằng ví dụ dưới đây đủ điều kiện cấu thành một mẫu AB=CD giảm hoàn hảo.

Điểm D được xác định bằng cách hoàn thành chân CD thỏa mãn điều kiện AB=CD. Ngoài ra, hãy chú ý Vùng Đảo ngược Tiềm năng đáp ứng cả hai điều kiện bắt buộc: Hình chiếu 161,8 của BC và AB=CD. Nến Đảo chiều, còn được gọi là Nến Giá Đầu cuối, thử nghiệm cả hai đường (161,8 của BC và AB=CD). Điều kiện duy nhất tiệm cận, nhưng không đạt được 100%, là yếu tố thời gian. Chân CD mất nhiều thời gian để hình thành hơn so với chân AB. Cần nhấn mạnh một lần nữa rằng thời gian không phải là một yếu tố thực sự đáng tin cậy.

Đây là một ví dụ khác về biểu đồ giá thực tế, lần này minh họa mô hình AB=CD tăng. Một lần nữa, mọi điều kiện đều thỏa mãn, trừ yếu tố thời gian. So với chân AB, chân CD cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành vì khoảng thời gian ngắn hơn đáng kể.

Giao dịch Mô hình AB=CD

Giao dịch mô hình AB=CD liên quan tới các quy tắc bước vào giao dịch, khóa lợi nhuận tiềm năng và thoát ra với mức lỗ tối thiểu nếu thị trường đi theo hướng ngược chiều.

Điểm bước vào giao dịch, với cả mua và bán, được kích hoạt một khi mô hình xuất hiện. Trong biểu đồ sau đây, mô hình hoàn thành tại điểm D, nơi AB=CD. Hơn nữa, hình chiếu 161,8 của BC kết hợp với điểm D để xác định Vùng Đảo chiều Tiềm năng. Trong trường hợp này, Nến Giá Đầu cuối thử nghiệm búa ở cả điểm D và hình chiếu 161,8 của BC. Sự tồn tại của búa ở cuối mô hình báo hiệu sự kết thúc của biến động giảm giá và bắt đầu biến động tăng giá mới. Đây là điểm bước vào thị trường của bạn. 

Vì không có giao dịch nào đảm bảo 100% lợi nhuận nên cần đặt một mức cắt lỗ bảo vệ dưới Vùng Đảo chiều Tiềm năng. Sau cùng thì từ “tiềm năng” cũng mang ý nghĩa rằng mô hình có thể đảo ngược thành xu hướng tăng hoặc tiếp tục đi theo xu hướng áp đảo. Nếu trường hợp thứ hai xảy ra thì mô hình sẽ mất hiệu lực và bạn cần thoát khỏi vị trí mua.

Chốt lời mang tính chủ quan nhiều hơn vì cung cấp những tùy chọn khác nhau. Lợi nhuận ban đầu, thường ở mức 50% của vị trí, có thể đặt ở mốc 0,618 giữa đỉnh (điểm A) và đáy (điểm D) của mô hình. Phần còn lại có thể đặt trước bằng cách sử dụng một lệnh cắt lỗ dưới 0,382 hoặc phá vỡ đường xu hướng.

Kết luận

Gần đây, các mô hình Harmonic có động lượng khá lớn. Kể từ khi xuất hiện vào năm 1935, nhiều mô hình đã có những cải tiến nhất định. Việc đưa các tỷ lệ và dự báo Fibonacci vào đã bổ sung thêm thông tin chi tiết vào các thông số. Đây cũng là một trong những mục tiêu chính của bài viết này: giải thích mô hình AB=CD hoàn hảo. Sẽ còn nhiều bài viết khác và những thông tin còn lại về các mẫu harmonic sẽ dần được tiết lộ.

Tìm hiểu cách với FXTM

Khám phá cách đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn, hợp với phong cách và mục tiêu của bạn bằng kho tài nguyên đào tạo toàn diện của chúng tôi. Hãy học hỏi ngay tại nhà bất cứ khi nào và bằng bất cứ phương pháp nào phù hợp với bạn bằng video đào tạo của chúng tôi hoặc đăng ký hội thảo trực tuyến từ xa. Chúng tôi cũng tổ chức các buổi thảo luận và hội thảo về ngoại hối tương tác tại chỗ, có thể sẽ sớm ra mắt tại khu vực của bạn!

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).