Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Học giao dịch
qua Hội thảo trực tuyến FXTM

Học cách giao dịch trên các thị trường tài chính toàn cầu thông qua hội thảo trực tuyến miễn phí của chúng tôi.

Các Hội thảo trực tuyến sắp tới

Học giao dịch miễn phí
21 Jan
«Tiêu đề: Hội thảo trực tuyến ‘Phân tích dao động sử dụng chỉ báo MACD & Williams% R’ bằng tiếng Việt»
VIETNAMESE
Tham gia ngay
22 Jan
«Hội thảo trực tuyến 'Phân tích thị trường trực tiếp: Cơ hội trong biến động' bằng tiếng Việt»
VIETNAMESE
Tham gia ngay
28 Jan
«Hội thảo trực tuyến Chiến lược giao dịch với mức hỗ trợ và kháng cự bằng tiếng Việt»
VIETNAMESE
Tham gia ngay

Tìm hiểu cách Giao dịch với Hội thảo qua web về Giao dịch Forex của FXTM

Tại FXTM, chúng tôi coi trọng việc đào tạo, chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều tài nguyên đào tạo khác nhau sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết của bạn về forex và chiến lược giao dịch của bạn. Các hội thảo qua web của chúng tôi được trình bày bởi các chuyên gia trong ngành, đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau, phù hợp cho mọi loại hình nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư.

  • Tìm hiểu các vấn đề cơ bản của việc giao dịch forex
  • Nhận sự hiểu biết sâu sắc về các biện pháp thực hành quản lý rủi ro vượt trội.
  • Tìm hiểu tâm lý giao dịch.
  • Khám phá các chiến lược giao dịch phức tạp.
  • Tương tác trong các phiên Hỏi đáp

Thư viện Hội thảo trực tuyến

Bạn bỏ lỡ một hội thảo trực tuyến? Đừng lo! Hãy đăng nhập để xem lại miễn phí tất cả các hội thảo trực tuyến trong thư viện của chúng tôi.

Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản, hãy nhấn vào đây để thực hiện.

Risk Management 103 | 29.05.2019
1 year 7 tháng ago
Live Analysis: The Moving Average Spring Strategy | 29.05.2019
1 year 7 tháng ago
Risk Management 102 | 13.05.2019
1 year 8 tháng ago
Introduction to MT4 | 07.05.2019
1 year 8 tháng ago
The Role of Fundamental Analysis in Online Trading | 15.05.2019
1 year 8 tháng ago
Trading with Popular Chart Pattern Reversals | 09.05.2019
1 year 8 tháng ago
Risk Management 101 | 10.04.2019
1 year 8 tháng ago
The Moving Average Spring Strategy Part II | 16.04.2019
1 year 9 tháng ago
Introduction to MetaTrader4 Part II | 09.04.2019
1 year 9 tháng ago
Live Market Analysis | 22.02.2019
1 year 10 tháng ago
Bollinger Bands, MACD and Fibonacci Trading Strategy | 01.03.2019
1 year 10 tháng ago
Trend Indicators and Popular Trading Strategies | 28.02.2019
1 year 10 tháng ago
Live Market Analysis | 08.02.2019
1 year 11 tháng ago
Live Market Analysis | 15.02.2019
1 year 11 tháng ago
Intro to MT4 | 13.02.2019
1 year 11 tháng ago
Live Market Trading Strategies | 29.01.2019
1 year 11 tháng ago
The Elliot Wave Principle and Trading Strategies | 22.01.2019
1 year 11 tháng ago
Live Market Trading Strategies | 15.01.2019
1 year 11 tháng ago
The Elliot Wave Principle and Trading Strategies | 08.01.2019
1 year 11 tháng ago
Moving Averages, RSI & Momentum Trading Strategy webinar | 25.01.2019
1 year 11 tháng ago
FXTM Invest webinar | 31.01.2019
1 year 11 tháng ago
The Moving Average Spring Strategy | 16.01.2019
2 years 1 day ago
Riding the Trend – Season 3 (commodities) | 08.11.2018
2 years 2 tháng ago
Live Market Trading Strategies webinar | 06.11.2018
2 years 2 tháng ago
The Elliot Wave Principle and Trading Strategies webinar| 02.11.2018
2 years 2 tháng ago
Support & Resistance | 25.10.2018
2 years 2 tháng ago
Riding the Trend – Season 2 | 20.09.2018
2 years 3 tháng ago
Understanding Oscillators webinar | 26.09.2018
2 years 3 tháng ago
Moving Average Envelopes and the Postman Strategy | 30/08/2018
2 years 4 tháng ago
Advanced MT4 | 16/07/2018
2 years 4 tháng ago
Risk Management Webinar | 23.08.2018
2 years 4 tháng ago
Riding the Trend: A Simple Trend Following Strategy Webinar | 16.08.2018
2 years 5 tháng ago
Riding The Trend: A Simple Trend Following Strategy | 13.06.2018
2 years 7 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 21/05/2018
2 years 8 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 14/05/2018
2 years 8 tháng ago
Chart Types Webinar with Jacques Nel | 09.05.2018
2 years 8 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 07/05/2018
2 years 8 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 30/04/2018
2 years 8 tháng ago
Bollinger Bands Strategy | 25.04.2018
2 years 8 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 23/04/2018
2 years 9 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 16/04/2018
2 years 9 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 09/04/2018
2 years 9 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 26/03/2018
2 years 9 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 19/03/2018
2 years 10 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 12/03/2018
2 years 10 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 05/03/2018
2 years 10 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 26/02/2018
2 years 10 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 29/01/2018
2 years 11 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 22/01/2018
2 years 12 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 15/01/2018
3 years 2 days ago
Risk Management 103 | 29.05.2019
1 year 7 tháng ago
Live Analysis: The Moving Average Spring Strategy | 29.05.2019
1 year 7 tháng ago
Risk Management 102 | 13.05.2019
1 year 8 tháng ago
Introduction to MT4 | 07.05.2019
1 year 8 tháng ago
The Role of Fundamental Analysis in Online Trading | 15.05.2019
1 year 8 tháng ago
Trading with Popular Chart Pattern Reversals | 09.05.2019
1 year 8 tháng ago
Risk Management 101 | 10.04.2019
1 year 8 tháng ago
The Moving Average Spring Strategy Part II | 16.04.2019
1 year 9 tháng ago
Introduction to MetaTrader4 Part II | 09.04.2019
1 year 9 tháng ago
Live Market Analysis | 22.02.2019
1 year 10 tháng ago
Bollinger Bands, MACD and Fibonacci Trading Strategy | 01.03.2019
1 year 10 tháng ago
Trend Indicators and Popular Trading Strategies | 28.02.2019
1 year 10 tháng ago
Live Market Analysis | 08.02.2019
1 year 11 tháng ago
Live Market Analysis | 15.02.2019
1 year 11 tháng ago
Intro to MT4 | 13.02.2019
1 year 11 tháng ago
Live Market Trading Strategies | 29.01.2019
1 year 11 tháng ago
The Elliot Wave Principle and Trading Strategies | 22.01.2019
1 year 11 tháng ago
Live Market Trading Strategies | 15.01.2019
1 year 11 tháng ago
The Elliot Wave Principle and Trading Strategies | 08.01.2019
1 year 11 tháng ago
Moving Averages, RSI & Momentum Trading Strategy webinar | 25.01.2019
1 year 11 tháng ago
FXTM Invest webinar | 31.01.2019
1 year 11 tháng ago
The Moving Average Spring Strategy | 16.01.2019
2 years 1 day ago
Riding the Trend – Season 3 (commodities) | 08.11.2018
2 years 2 tháng ago
Live Market Trading Strategies webinar | 06.11.2018
2 years 2 tháng ago
The Elliot Wave Principle and Trading Strategies webinar| 02.11.2018
2 years 2 tháng ago
Support & Resistance | 25.10.2018
2 years 2 tháng ago
Riding the Trend – Season 2 | 20.09.2018
2 years 3 tháng ago
Understanding Oscillators webinar | 26.09.2018
2 years 3 tháng ago
Moving Average Envelopes and the Postman Strategy | 30/08/2018
2 years 4 tháng ago
Advanced MT4 | 16/07/2018
2 years 4 tháng ago
Risk Management Webinar | 23.08.2018
2 years 4 tháng ago
Riding the Trend: A Simple Trend Following Strategy Webinar | 16.08.2018
2 years 5 tháng ago
Riding The Trend: A Simple Trend Following Strategy | 13.06.2018
2 years 7 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 21/05/2018
2 years 8 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 14/05/2018
2 years 8 tháng ago
Chart Types Webinar with Jacques Nel | 09.05.2018
2 years 8 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 07/05/2018
2 years 8 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 30/04/2018
2 years 8 tháng ago
Bollinger Bands Strategy | 25.04.2018
2 years 8 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 23/04/2018
2 years 9 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 16/04/2018
2 years 9 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 09/04/2018
2 years 9 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 26/03/2018
2 years 9 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 19/03/2018
2 years 10 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 12/03/2018
2 years 10 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 05/03/2018
2 years 10 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 26/02/2018
2 years 10 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 29/01/2018
2 years 11 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 22/01/2018
2 years 12 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 15/01/2018
3 years 2 days ago

Gặp gỡ các chuyên gia của chúng tôi

Trần Đại Phát

Trần Đại Phát

Trần Đại Phát là chuyên gia cao cấp về phân tích và đào tạo thị trường tài chính tại FXTM, sinh ra tại Việt Nam. Ông có bằng Cử nhân chuyên ngành Đầu tư của Đại học Kinh tế Quốc dân tại Hà Nội, Việt Nam, và 5 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính. Trần Đại Phát cũng đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về cả thị trường chứng khoán và ngoại hối, cũng như hàng hóa. Ông tham gia FXTM với tư cách là chuyên gia cao cấp về phân tích và đào tạo thị trường tài chính. Cho đến ngày nay, Trần Đại Phát không ngừng chia sẻ kiến ​​thức thị trường sâu rộng của mình – đồng thời khuyến khích các nhà giao dịch phát triển chiến lược đơn giản của riêng họ để tối đa hóa tiềm năng giao dịch của mình.

Tham gia Hội thảo qua web về Forex Sắp diễn ra
Scroll Top