Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Yêu cầu về Đòn bẩy và Ký quỹ

Trên trang này, bạn sẽ tìm hiểu các yêu cầu về số dư của FXTM. Khi giao dịch, bạn phải duy trì một mức tiền nhất định trong tài khoản của bạn (số dư cần thiết), còn được gọi là ký quỹ đảm bảo. Việc tính toán và tìm hiểu trước các yêu cầu ký quỹ cần thiết cho phép bạn quản lý tốt rủi ro và tránh bất kỳ thông báo báo động số dư không cần thiết nào dẫn đến việc đóng một vị thế do không đủ số dư trên tài khoản của bạn. Số dư bắt buộc trên các tài khoản Demo tương đương với số dư trên các tài khoản Live tương ứng.

Trên Tài khoản Giao dịch Tiêu chuẩn, ECN và ECN có Chênh lệch bằng 0 (MT4 & MT5)

Giá trị danh nghĩa (USD)Giá trị danh nghĩa (EUR)Giá trị danh nghĩa (GBP)Giá trị Ước tính (NGN)Đòn bẩy được Cung cấp *Đòn bẩy Thả nổi, %
0 - 50 0000 - 45 0000 - 40 0000 - 18 000 00020000.05
50 000 - 200 00045 000 - 180 00040 000 - 150 00018 000 000 - 63 000 00010000.1
200 000 - 2 000 000180 000 - 1 800 000150 000 - 1 500 00063 000 000 - 630 000 0005000.2
2 000 000 - 6 000 0001 800 000 - 5 300 0001 500 000 - 4 600 000630 000 000 - 1 890 000 0002000.5
6 000 000 - 8 000 0005 300 000 - 7 000 0004 600 000 - 6 100 0001 890 000 000 - 2 520 000 0001001
Hơn 8 000 000Hơn 7 000 000Hơn 6 100 000Hơn 2 520 000 000254
Giá trị danh nghĩa (USD)Giá trị danh nghĩa (EUR)Giá trị danh nghĩa (GBP)Giá trị Ước tính (NGN)Đòn bẩy được Cung cấp *Đòn bẩy Thả nổi, %
0 - 500 0000 - 440 0000 - 380 0000 - 157 500 0001:5000.2
500 000 - 1 000 000440 000 - 900 000380 000 - 760 000157 500 000 - 315 000 0001:2000.5
1 000 000 - 5 000 000900 000 - 4 400 000760 000 - 3 800 000315 000 000 - 1 575 000 0001:1001
Hơn 5 000 000Hơn 4 400 000Hơn 3 800 000Hơn 1 575 000 0001:254
Giá trị danh nghĩa (USD)Giá trị danh nghĩa (EUR)Giá trị danh nghĩa (GBP)Giá trị Ước tính (NGN)Đòn bẩy được Cung cấp *Đòn bẩy Thả nổi, %
0 - 300 0000 - 270 0000 - 230 0000 - 94 500 0001:2000.5
300 000 - 3 000 000270 000 - 2 700 000230 000 - 2 300 00094 500 000 - 945 000 0001:1001
Hơn 3 000 000Hơn 2 700 000Hơn 2 300 000Hơn 945 000 0001:254
Giá trị danh nghĩa (USD)Giá trị danh nghĩa (EUR)Giá trị danh nghĩa (GBP)Giá trị Ước tính (NGN)Đòn bẩy được Cung cấp *Đòn bẩy Thả nổi, %
0 - 400 0000 - 350 0000 - 300 0000 - 126 000 0001:5000.2
400 000  - 700 000350 000 - 600 000300 000 - 500 000126 000 000 - 220 500 0001:2000.5
700 000 - 1 000 000600 000 - 900 000500 000 - 750 000220 500 000 - 315 000 0001:1001
1 000 000  - 4 000 000900 000 - 3 500 000750 000 - 3 000 000315 000 000 - 1 260 000 0001:502
Hơn 4 000 000Hơn 3 500 000Hơn 3 000 000Hơn 1 260 000 0001:254
Giá trị danh nghĩa (USD)Giá trị danh nghĩa (EUR)Giá trị danh nghĩa (GBP)Giá trị Ước tính (NGN)Đòn bẩy được Cung cấp *Đòn bẩy Thả nổi, %
0 - 1 0000 - 9000 - 7500 - 315 0001:1001
1 000 - 2 000900 - 1 800750 - 1 500315 000 - 630 0001:502
2 000 - 4 0001 800 - 3 6001 500 - 3 000630 000 - 1 260 0001:1010
4 000 - 8 0003 600 - 7 2003 000 - 6 0001 260 000 - 2 520 0001:520
8 000 - 13 3307 200 - 12 0006 000 - 10 0002 520 000 - 4 200 0001:333
13 330 - 20 00012 000 - 18 00010 000 - 15 0004 200 000 - 6 300 0001:250
Hơn 20 000Hơn 18 000Hơn 15 000Hơn 6 300 0001:1100
Giá trị danh nghĩa (USD)Giá trị danh nghĩa (EUR)Giá trị danh nghĩa (GBP)Giá trị Ước tính (NGN)Đòn bẩy được Cung cấp *Đòn bẩy Thả nổi, %
0 - 500 - 450 - 400 - 16 0001:1001
50 - 8045 - 7540 - 6016 000 - 25 0001:502
80 - 13075 - 12060 - 10025 000 - 41 0001:1010
130 - 260120 - 235100 - 20041 000 - 82 0001:520
260 - 430235 - 390200 - 32582 000 - 136 0001:333
430 - 650390 - 585325 - 490136 000 - 205 0001:250
Hơn 650Hơn 585Hơn 490Hơn 205 0001:1100
Giá trị danh nghĩa (USD)Giá trị danh nghĩa (EUR)Giá trị danh nghĩa (GBP)Giá trị Ước tính (NGN)Đòn bẩy được Cung cấp *Đòn bẩy Thả nổi, %
0 - 100 - 90 - 80 - 3 2001:1001
10 - 259 - 238 - 193 200 - 8 0001:502
25 - 5023 - 4519 - 388 000 - 16 0001:1010
50 - 10045 - 9038 - 7516 000 - 31 0001:520
100 - 16590 - 15075 - 12531 000 - 52 0001:333
165 - 250150 - 225125 - 19052 000 - 80 0001:250
Hơn 250Hơn 255Hơn 190Hơn 80 0001:1100
Giá trị danh nghĩa (USD)Giá trị danh nghĩa (EUR)Giá trị danh nghĩa (GBP)Giá trị Ước tính (NGN)Đòn bẩy được Cung cấpĐòn bẩy Thả nổi, %
0 - 300 - 250 - 220 - 10,8001:1010
30 - 6025 - 5022 - 4410,800 - 21,6001:520
60 - 12050 - 10044 - 8921,600 - 43,2001:333
120 - 180100 - 15089 - 13343,200 - 64,8001:250
Hơn 180Hơn 150Hơn 133Hơn 64,8001:1100

ĐỒNG TIỀN CHỦ YẾU FX

Giá trị danh nghĩa (USD)0 - 200 000200 000 - 2 000 0002 000 000 - 6 000 0006 000 000 - 8 000 000Hơn 8 000 000
Giá trị danh nghĩa (EUR)0 - 180 000180 000 - 1 800 0001 800 000 - 5 300 0005 300 000 - 7 000 000Hơn 7 000 000
Giá trị danh nghĩa (GBP)0 - 150 000150 000 - 1 500 0001 500 000 - 4 600 0004 600 000 - 6 100 000Hơn 6 100 000
Giá trị Ước tính (NGN)0 - 63 000 00063 000 000 - 630 000 000630 000 000 - 1 890 000 0001 890 000 000 - 2 520 000 000Hơn 2 520 000 000
Đòn bẩy được Cung cấp *1:10001:5001:2001:1001:25
Đòn bẩy Thả nổi, %0.10.20.514

ĐỒNG TIỀN THỨ YẾU FX

Giá trị danh nghĩa (USD)0 - 500 000500 000 - 1 000 0001 000 000 - 5 000 000Hơn 5 000 000
Giá trị danh nghĩa (EUR)0 - 440 000440 000 - 900 000900 000 - 4 400 000Hơn 4 400 000
Giá trị danh nghĩa (GBP)0 - 380 000380 000 - 760 000760 000 - 3 800 000Hơn 3 800 000
Giá trị Ước tính (NGN)0 - 157 500 000157 500 000 - 315 000 000315 000 000 - 1 575 000 000Hơn 1 575 000 000
Đòn bẩy được Cung cấp *1:5001:2001:1001:25
Đòn bẩy Thả nổi, %0.20.514

ĐỒNG TIỀN YẾU FX

Giá trị danh nghĩa (USD)0 - 300 000300 000 - 3 000 000Hơn 3 000 000
Giá trị danh nghĩa (EUR)0 - 270 000270 000 - 2 700 000Hơn 2 700 000
Giá trị danh nghĩa (GBP)0 - 230 000230 000 - 2 300 000Hơn 2 300 000
Giá trị Ước tính (NGN)0 - 94 500 00094 500 000 - 945 000 000Hơn 945 000 000
Đòn bẩy được Cung cấp *1:2001:1001:25
Đòn bẩy Thả nổi, %0.514

KIM LOẠI QUÝ

Giá trị danh nghĩa (USD)0 - 400 000400 000  - 700 000700 000 - 1 000 0001 000 000  - 4 000 000Hơn 4 000 000
Giá trị danh nghĩa (EUR)0 - 350 000350 000 - 600 000600 000 - 900 000900 000 - 3 500 000Hơn 3 500 000
Giá trị danh nghĩa (GBP)0 - 300 000300 000 - 500 000500 000 - 750 000750 000 - 3 000 000Hơn 3 000 000
Giá trị Ước tính (NGN)0 - 126 000 000126 000 000 - 220 500 000220 500 000 - 315 000 000315 000 000 - 1 260 000 000Hơn 1 260 000 000
Đòn bẩy được Cung cấp *1:5001:2001:1001:501:25
Đòn bẩy Thả nổi, %0.20.5124

BTCUSD

Giá trị danh nghĩa (USD)0 - 1 0001 000 - 2 0002 000 - 4 0004 000 - 8 0008 000 - 13 33013 330 - 20 000Hơn 20 000
Giá trị danh nghĩa (EUR)0 - 900900 - 1 8001 800 - 3 6003 600 - 7 2007 200 - 12 00012 000 - 18 000Hơn 18 000
Giá trị danh nghĩa (GBP)0 - 750750 - 1 5001 500 - 3 0003 000 - 6 0006 000 - 10 00010 000 - 15 000Hơn 15 000
Giá trị Ước tính (NGN)0 - 315 000315 000 - 630 000630 000 - 1 260 0001 260 000 - 2 520 0002 520 000 - 4 200 0004 200 000 - 6 300 000Hơn 6 300 000
Đòn bẩy được Cung cấp *1:1001:501:101:51:31:21:1
Đòn bẩy Thả nổi, %1210203350100

ETHUSD

Giá trị danh nghĩa (USD)0 - 5050 - 8080 - 130130 - 260260 - 430430 - 650Hơn 650
Giá trị danh nghĩa (EUR)0 - 4545 - 7575 - 120120 - 235235 - 390390 - 585Hơn 585
Giá trị danh nghĩa (GBP)0 - 4040 - 6060 - 100100 - 200200 - 325325 - 490Hơn 490
Giá trị Ước tính (NGN)0 - 16 00016 000 - 25 00025 000 - 41 00041 000 - 82 00082 000 - 136 000136 000 - 205 000Hơn 205 000
Đòn bẩy được Cung cấp *1:1001:501:101:51:31:21:1
Đòn bẩy Thả nổi, %1210203350100

LTCUSD

Giá trị danh nghĩa (USD)0 - 1010 - 2525 - 5050 - 100100 - 165165 - 250Hơn 250
Giá trị danh nghĩa (EUR)0 - 99 - 2323 - 4545 - 9090 - 150150 - 225Hơn 255
Giá trị danh nghĩa (GBP)0 - 88 - 1919 - 3838 - 7575 - 125125 - 190Hơn 190
Giá trị Ước tính (NGN)0 - 3 2003 200 - 8 0008 000 - 16 00016 000 - 31 00031 000 - 52 00052 000 - 80 000Hơn 80 000
Đòn bẩy được Cung cấp *1:1001:501:101:51:31:21:1
Đòn bẩy Thả nổi, %1210203350100

RPLUSD

Giá trị danh nghĩa (USD)0 - 3030 - 6060 - 120120 - 180Hơn 180
Giá trị danh nghĩa (EUR)0 - 2525 - 5050 - 100100 - 150Hơn 150
Giá trị danh nghĩa (GBP)0 - 2222 - 4444 - 8989 - 133Hơn 133
Giá trị Ước tính (NGN)0 - 10,80010,800 - 21,60021,600 - 43,20043,200 - 64,800Hơn 64,800
Đòn bẩy được Cung cấp1:101:51:31:21:1
Đòn bẩy Thả nổi, %10203350100

Trên Tài khoản Giao dịch Chuyên nghiệp MT4 của FXTM

Giá trị danh nghĩa (USD)Giá trị danh nghĩa (EUR)Giá trị danh nghĩa (GBP)Giá trị Ước tính (NGN)Đòn bẩy được Cung cấp *Đòn bẩy Thả nổi, %
0 - 5 000 0000 - 4 000 0000 - 3 300 0000 - 1 575 000 0001:2000.5
5 000 000 - 20 000 0004 000 000 - 15 500 0003 300 000 - 13 300 0001 575 000 000 - 6 300 000 0001:1001
20 000 000 - 25 000 00015 500 000 - 19 500 00013 300 000 - 16 700 0006 300 000 000 - 7 875 000 0001:502
Hơn 25 000 000Hơn 19 500 000Hơn 16 700 000Hơn 7 875 000 0001:254
Giá trị danh nghĩa (USD)Giá trị danh nghĩa (EUR)Giá trị danh nghĩa (GBP)Giá trị Ước tính (NGN)Đòn bẩy được Cung cấp *Đòn bẩy Thả nổi, %
0 - 3 000 0000 - 2 700 0000 - 2 000 0000 - 945 000 0001:2000.5
3 000 000 - 15 000 0002 700 000 - 11 600 0002 000 000 - 10 000 000945 000 000 - 4 725 000 0001:1001
15 000 000 - 20 000 00011 600 000 - 15 500 00010 000 000 - 13 300 0004 725 000 000 - 6 300 000 0001:502
Hơn 20 000 000Hơn 15 500 000Hơn 13 300 000Hơn 6 300 000 0001:254
Giá trị danh nghĩa (USD)Giá trị danh nghĩa (EUR)Giá trị danh nghĩa (GBP)Giá trị Ước tính (NGN)Đòn bẩy được Cung cấp *Đòn bẩy Thả nổi, %
0 - 3 000 0000 - 2 700 0000 - 2 000 0000 - 945 000 0001:1001
3 000 000 - 7 000 0002 700 000 - 5 400 0002 000 000 - 4 700 000945 000 000 - 2 205 000 0001:502
Hơn 7 000 000Hơn 5 400 000Hơn 4 700 000Hơn 2 205 000 0001:254
Giá trị danh nghĩa (USD)Giá trị danh nghĩa (EUR)Giá trị danh nghĩa (GBP)Giá trị Ước tính (NGN)Đòn bẩy được Cung cấp *Đòn bẩy Thả nổi, %
0 - 2 500 0000 - 2 000 0000 - 1 700 0000 - 787 500 0001:2000.5
2 500 000 - 5 000 0002 000 000 - 4 000 0001 700 000 - 3 300 000787 500 000 - 1 575 000 0001:1001
5 000 000 - 10 000 0004 000 000 - 7 700 0003 300 000 - 6 700 0001 575 000 000 - 3 150 000 0001:502
Hơn 10 000 000Hơn 7 700 000Hơn 6 700 000Hơn 3 150 000 0001:254

ĐỒNG TIỀN CHỦ YẾU FX

Giá trị danh nghĩa (USD)0 - 5 000 0005 000 000 - 20 000 00020 000 000 - 25 000 000Hơn 25 000 000
Giá trị danh nghĩa (EUR)0 - 4 000 0004 000 000 - 15 500 00015 500 000 - 19 500 000Hơn 19 500 000
Giá trị danh nghĩa (GBP)0 - 3 300 0003 300 000 - 13 300 00013 300 000 - 16 700 000Hơn 16 700 000
Giá trị Ước tính (NGN)0 - 1 575 000 0001 575 000 000 - 6 300 000 0006 300 000 000 - 7 875 000 000Hơn 7 875 000 000
Đòn bẩy được Cung cấp *1:2001:1001:501:25
Đòn bẩy Thả nổi, %0.5124

ĐỒNG TIỀN THỨ YẾU FX

Giá trị danh nghĩa (USD)0 - 3 000 0003 000 000 - 15 000 00015 000 000 - 20 000 000Hơn 20 000 000
Giá trị danh nghĩa (EUR)0 - 2 700 0002 700 000 - 11 600 00011 600 000 - 15 500 000Hơn 15 500 000
Giá trị danh nghĩa (GBP)0 - 2 000 0002 000 000 - 10 000 00010 000 000 - 13 300 000Hơn 13 300 000
Giá trị Ước tính (NGN)0 - 945 000 000945 000 000 - 4 725 000 0004 725 000 000 - 6 300 000 000Hơn 6 300 000 000
Đòn bẩy được Cung cấp *1:2001:1001:501:25
Đòn bẩy Thả nổi, %0.5124

ĐỒNG TIỀN YẾU FX

Giá trị danh nghĩa (USD)0 - 3 000 0003 000 000 - 7 000 000Hơn 7 000 000
Giá trị danh nghĩa (EUR)0 - 2 700 0002 700 000 - 5 400 000Hơn 5 400 000
Giá trị danh nghĩa (GBP)0 - 2 000 0002 000 000 - 4 700 000Hơn 4 700 000
Giá trị Ước tính (NGN)0 - 945 000 000945 000 000 - 2 205 000 000Hơn 2 205 000 000
Đòn bẩy được Cung cấp *1:1001:501:25
Đòn bẩy Thả nổi, %124

KIM LOẠI QUÝ

Giá trị danh nghĩa (USD)0 - 2 500 0002 500 000 - 5 000 0005 000 000 - 10 000 000Hơn 10 000 000
Giá trị danh nghĩa (EUR)0 - 2 000 0002 000 000 - 4 000 0004 000 000 - 7 700 000Hơn 7 700 000
Giá trị danh nghĩa (GBP)0 - 1 700 0001 700 000 - 3 300 0003 300 000 - 6 700 000Hơn 6 700 000
Giá trị Ước tính (NGN)0 - 787 500 000787 500 000 - 1 575 000 0001 575 000 000 - 3 150 000 000Hơn 3 150 000 000
Đòn bẩy được Cung cấp *1:2001:1001:501:25
Đòn bẩy Thả nổi, %0.5124

Trên Tài khoản Giao dịch Chuyên nghiệp MT5 của FXTM

Giá trị danh nghĩa (USD)Giá trị danh nghĩa (EUR)Giá trị danh nghĩa (GBP)Giá trị Ước tính (NGN)Đòn bẩy được Cung cấp *Đòn bẩy Thả nổi, %
0 - 6 000 0000 - 5 300 0000 - 4 600 000 0 - 1 890 000 0001:2000.5
6 000 000 - 8 000 0005 300 000 - 7 000 0004 600 000 - 6 100 0001 890 000 000 - 2520 000 0001:1001
Hơn 8 000 000Hơn 7 000 000Hơn 6 100 000Hơn 2 520 000 0001:254
Giá trị danh nghĩa (USD)Giá trị danh nghĩa (EUR)Giá trị danh nghĩa (GBP)Giá trị Ước tính (NGN)Đòn bẩy được Cung cấp *Đòn bẩy Thả nổi, %
0 - 1 000 0000 - 9 00 0000 - 760 0000 - 315 000 0001:2000.5
1 000 000 - 5 000 000900 000 - 4 400 000760 000 - 3 800 000315 000 000 - 1 575 000 000 1:1001
Hơn 5 000 000Hơn 4 400 000Hơn 3 800 000Hơn 1 575 000 0001:254
Giá trị danh nghĩa (USD)Giá trị danh nghĩa (EUR)Giá trị danh nghĩa (GBP)Giá trị Ước tính (NGN)Đòn bẩy được Cung cấp *Đòn bẩy Thả nổi, %
0 - 3 000 0000 - 2 700 0000 - 2 300 0000 - 945 000 0001:2000.5
300 000 - 3 000 000270 000 - 2 700 000230 000 - 2 300 00094 500 000 - 945 000 000 1:1001
Hơn 3 000 000Hơn 2 700 000Hơn 2 300 000Hơn 945 000 0001:254
Giá trị danh nghĩa (USD)Giá trị danh nghĩa (EUR)Giá trị danh nghĩa (GBP)Giá trị Ước tính (NGN)Đòn bẩy được Cung cấp *Đòn bẩy Thả nổi, %
0 - 700 0000 - 600 0000 - 500 0000 - 220 500 0001:2000.5
700 000 - 1 000 000600 000- 900 000500 000 - 750 000220 500 000 - 315 000 0001:1001
1 000 000 - 4 000 000900000 - 3 500 000750 000 - 3 000 000315 000 000 - 1 260 000 0001:502
Hơn 4 000 000Hơn 3 500 000Hơn 3 000 000Hơn 1 260 000 0001:254

ĐỒNG TIỀN CHỦ YẾU FX

Giá trị danh nghĩa (USD)0 - 6 000 0006 000 000 - 8 000 000Hơn 8 000 000
Giá trị danh nghĩa (EUR)0 - 5 300 0005 300 000 - 7 000 000Hơn 7 000 000
Giá trị danh nghĩa (GBP)0 - 4 600 000 4 600 000 - 6 100 000Hơn 6 100 000
Giá trị Ước tính (NGN)0 - 1 890 000 0001 890 000 000 - 2520 000 000Hơn 2 520 000 000
Đòn bẩy được Cung cấp *1:2001:1001:25
Đòn bẩy Thả nổi, %0.514

ĐỒNG TIỀN THỨ YẾU FX

Giá trị danh nghĩa (USD)0 - 1 000 0001 000 000 - 5 000 000Hơn 5 000 000
Giá trị danh nghĩa (EUR)0 - 9 00 000900 000 - 4 400 000Hơn 4 400 000
Giá trị danh nghĩa (GBP)0 - 760 000760 000 - 3 800 000Hơn 3 800 000
Giá trị Ước tính (NGN)0 - 315 000 000315 000 000 - 1 575 000 000 Hơn 1 575 000 000
Đòn bẩy được Cung cấp *1:2001:1001:25
Đòn bẩy Thả nổi, %0.514

ĐỒNG TIỀN YẾU FX

Giá trị danh nghĩa (USD)0 - 3 000 000300 000 - 3 000 000Hơn 3 000 000
Giá trị danh nghĩa (EUR)0 - 2 700 000270 000 - 2 700 000Hơn 2 700 000
Giá trị danh nghĩa (GBP)0 - 2 300 000230 000 - 2 300 000Hơn 2 300 000
Giá trị Ước tính (NGN)0 - 945 000 00094 500 000 - 945 000 000 Hơn 945 000 000
Đòn bẩy được Cung cấp *1:2001:1001:25
Đòn bẩy Thả nổi, %0.514

KIM LOẠI QUÝ

Giá trị danh nghĩa (USD)0 - 700 000700 000 - 1 000 0001 000 000 - 4 000 000Hơn 4 000 000
Giá trị danh nghĩa (EUR)0 - 600 000600 000- 900 000900000 - 3 500 000Hơn 3 500 000
Giá trị danh nghĩa (GBP)0 - 500 000500 000 - 750 000750 000 - 3 000 000Hơn 3 000 000
Giá trị Ước tính (NGN)0 - 220 500 000220 500 000 - 315 000 000315 000 000 - 1 260 000 000Hơn 1 260 000 000
Đòn bẩy được Cung cấp *1:2001:1001:501:25
Đòn bẩy Thả nổi, %0.5124

Xin Lưu ý:

*Cặp tỷ giá NOK và SEK được cung cấp với đòn bẩy tối đa là 1:50 đối với khối lượng có giá trị danh nghĩa tới 5.000.000 / 4.000.000 / 3.300.000 / 1.575.000.000 USD/ EUR/ GBP/ NGN. Đối với khối lượng trên 5.000.000 / 4.000.000 / 3.300.000 / 1.575.000.000 USD / EUR / GBP/ NGN, đòn bẩy cho cặp tỷ giá NOK và SEK cố định ở mức 1:25.

*Cặp tỷ giá HKD được cung cấp với đòn bẩy tối đa là 1:25 SA đối với khối lượng có giá trị danh nghĩa tới 500.000 / 400.000 / 330.000 / 157.500.000 USD / EUR / GBP / NGN. Đối với khối lượng trên 500,000 / 400.000 / 330.000 / 157.500.000 USD / EUR / GBP / NGN, đòn bẩy cho cặp tỷ giá HKD cố định ở mức 1:10.

*Vui lòng lưu ý rằng các cặp tiền TRY, CZK và ZAR có đòn bẩy cố định: 1:3 đối với TRY, 1:5 đối với CZK và 1:25 đối với ZAR.

Vui lòng lưu ý rằng đối với các cặp tỷ giá EUR/CNH và USD/CNH, đòn bẩy được cung cấp như sau:

Giá trị danh nghĩa (USD)Giá trị danh nghĩa (EUR)Giá trị danh nghĩa (GBP)Giá trị Ước tính (NGN)Đòn bẩy được Cung cấp *Đòn bẩy Thả nổi, %
0 - 2 000 0000 - 1 600 0000 - 1 300 0000 - 630 000 0001:502
2 000 000 - 4 000 0001 600 000 - 3 200 0001 300 000 - 2 700 000630 000 000 - 1 260 000 0001:254
Hơn 4 000 000Hơn 3 200 000Hơn 2 700 000Hơn 1 260 000 0001:1010
Giá trị danh nghĩa (USD)0 - 2 000 0002 000 000 - 4 000 000Hơn 4 000 000
Giá trị danh nghĩa (EUR)0 - 1 600 0001 600 000 - 3 200 000Hơn 3 200 000
Giá trị danh nghĩa (GBP)0 - 1 300 0001 300 000 - 2 700 000Hơn 2 700 000
Giá trị Ước tính (NGN)0 - 630 000 000630 000 000 - 1 260 000 000Hơn 1 260 000 000
Đòn bẩy được Cung cấp *1:501:251:10
Đòn bẩy Thả nổi, %2410
Giao dịch các sản phẩm có sử dụng đòn bẩy có khả năng gia tăng thua lỗ cũng như lợi nhuận. Nhấp vào đây để đọc thêm và hãy giao dịch cẩn thận.

Tính toán Yêu cầu Ký quỹ Forex với Đòn bẩy Linh hoạt

Bước 1

Giả sử bạn mở Vị thế số 1 Mua 1 lô GBPUSD 1.4584 cho một Tài khoản USD.

Giá trị danh nghĩa sẽ là: 1 * 100 000 * 1,4584 = 145 840 USD. Do giá trị danh nghĩa 145 840 USD không nằm trên mức 1.200.000 USD, Đòn bẩy được cung cấp sẽ là 1:1000.

Số dư là: 145 840 / 1000 = 145.84 USD.

Bước 2

Bạn mở vị thế số 2 Mua 5 lô EURUSD 1,3175.

Giá trị danh nghĩa sẽ là: 5 * 100 000 * 1,3175 = 658 750 USD.

Giá trị danh nghĩa gộp của Vị thế số 1 và Vị thế số 2 là:

145 840 (cho vị thế số 1) + 658 750 (cho vị thế số 2) = 804 590.00 USD.

Trong trường hợp này, giá trị danh nghĩa gộp của các vị thế mở là trên 200 000 USD, nhưng dưới 2 000 000 USD.

Do đó, mức đòn bẩy 1:1000 được cung cấp cho 200 000 USD đầu tiên, và mức đòn bẩy 1:500 cho 604 590 USD còn lại.

Số dư là: 200 000 / 1000 + 604 590 / 500 = 1 409.18 USD.

Bước 3

Giả sử bạn mở Vị thế số 3 Mua 10 lô GBPUSD 1,4590.

Giá trị danh nghĩa sẽ là: 10 * 100 000 * 1,4590 = 1 459 000 USD.

Giá trị danh nghĩa gộp của cả ba vị thế này là:

145 840 (cho vị thế số 1) + 658 750 (cho vị thế số 2) + 1 459 000 (cho vị thế số 3) = 2 263 590 USD.

Bây giờ, giá trị danh nghĩa gộp của các vị thế mở là trên 2 000 000 USD, nhưng dưới 6 000 000 USD.

Do đó, mức đòn bẩy 1:1000 được cung cấp cho 200 000 USD đầu tiên, mức đòn bẩy 1:500 cho 1 800 000 USD tiếp theo, và mức đòn bẩy 1:200 cho số tiền còn lại.

Số dư là: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 263 590 / 200 = 5 117.95 USD.

Bước 4

Giả sử bạn mở Vị thế số 4 Mua 30 lô EURUSD 1,3164.

Giá trị danh nghĩa sẽ là: 30 * 100 000 * 1,3164 = 3 949 200.00 USD.

Giá trị danh nghĩa gộp của cả bốn vị thế này là:

145 840 (cho vị thế số 1) + 658 750 (cho vị thế số 2) + 1 459 000 (cho vị thế số 3) + 3 949 200 (cho vị thế số 4) = 6 212 790.00 USD.

Bây giờ, giá trị danh nghĩa gộp của các vị thế mở là trên 6 000 000 USD, nhưng dưới 8 000 000 USD.

Do đó, mức đòn bẩy 1:1000 được cung cấp cho 200 000 USD đầu tiên, mức đòn bẩy 1:500 cho 1 800 000 USD tiếp theo, mức đòn bẩy 1:200 cho 4 000 000 USD kế tiếp, và mức đòn bẩy 1:100 cho số tiền còn lại.

Số dư là: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 212 790 / 100 = 25 927.90 USD

Bước 5

Giả sử bạn mở Vị thế số 5 Mua 20 lô EURUSD 1,3188.

Giá trị danh nghĩa là: 20 * 100 000 * 1,3188 = 2 637 600.00 USD.

Giá trị danh nghĩa gộp của cả năm vị thế này là:

145 840 (cho vị thế số 1) + 658 750 (cho vị thế số 2) + 1 459 000 (cho vị thế số 3) + 3 949 200 (cho vị thế số 4) + 2 637 600 (cho vị thế số 5) = 8 850 390.00 USD.

Do đó, mức đòn bẩy 1:1000 được cung cấp cho 200 000 USD đầu tiên, mức đòn bẩy 1:500 cho 200 000 USD tiếp theo, mức đòn bẩy 1:200 cho 4 000 000 USD kế tiếp, mức đòn bẩy 1:100 cho 2 000 000 USD tiếp theo, và mức đòn bẩy 1:25 cho số tiền còn lại.

Số dư là: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 2 000 000 / 100 + 850 390 / 25 = 77 815.60 USD

Bước 6

Giả sử bạn đóng vị thế số 3 (Mua 10 lô GBPUSD 1.4590)

Giá trị danh nghĩa là: 1 459 000 USD.

Giá trị danh nghĩa gộp của cả bốn vị thế được (có tính đến vị trí thứ ba hai đã bị đóng):

145 840 (cho vị thế số 1) + 658 750 (cho vị thế số 2) + 3 949 200 (cho vị thế số 4) + 2 637 600 (cho vị thế số 5) = 7 391 390.00 USD.

Khi Vị thế số 3 đã đóng, tổng giá trị danh nghĩa cũng giảm, dẫn đến giảm số dư bắt buộc. Phần vượt quá 8 000 000 USD được lấy ra trước tiên và cùng với nó là đòn bẩy 1:25.

Số dư là: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 1 391 390 / 100 = 37 713.90 USD

Bước 1

Giả sử bạn nạp 3.000 USD vào tài khoản Fixed spread. Số dư của bạn là 3.000 USD. Do bạn không có các vị thế mở và giá trị tài sản của bạn dưới 5.000 USD, mức đòn bẩy của bạn sẽ là 1:500.

Bước 2

Giả sử bạn đã giao dịch được một tháng, đã đóng tất cả các vị thế và kiếm được 2.500 USD. Số dư của bạn là 5.500 USD. Trong trường hợp này, đòn bẩy cho các giao dịch sau sẽ là 1:200.

Bước 3

Bạn tiếp tục giao dịch thành công và sau khi đóng tất cả các vị thế, bạn thu được lợi nhuận 10.000 USD. Giá trị tài sản của bạn đạt mức 15.500 USD. Do đó, đòn bẩy của bạn cho các giao dịch sau sẽ là 1:100.

Bước 4

Do ForexTime (FXTM) không giới hạn về tiền nạp tối đa đối với tài khoản Fixed spread, bạn quyết định chuyển 15.000 USD khỏi tài khoản Standard.mt4. Giá trị tài sản của bạn đạt mức 30.500 USD. Đòn bẩy của bạn cho các giao dịch sau là 1:50.

Bước 5

Bạn giao dịch thành công và giá trị tài sản của bạn đạt mức 50.000 USD. Buổi tối cùng ngày, vào lúc 22:00 MT Server Time, đòn bẩy cho tất cả các giao dịch sau của bạn được cố định ở mức 1:25 nếu giá trị tài sản của bạn không giảm xuống dưới ngưỡng 50.000 USD.

Bước 6

Bạn quyết định rút số tiền lợi nhuận và chỉ để lại 3.000 USD trong tài khoản của mình. Như vậy giá trị tài sản của bạn chỉ còn dưới 5.000 USD. Đòn bẩy của bạn trở lại mức 1:500.

Scroll Top