Cảnh báo Rủi ro GIao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro lớn và có thể dẫn đến thua lỗ vốn đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan và không đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất. Hãy đọc toàn văn Công bố về Rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Điều khoản Hoa hồng Linh hoạt

Chúng tôi đưa ra điều khoản linh hoạt cho hoa hồng giao dịch của tài khoản ECN dựa trên số tài sản và khối lượng giao dịch của khách hàng: số tài sản của khách hàng và khối lượng giao dịch của khách hàng càng cao thì hoa hồng càng thấp.

Phí hoa hồng đối với ECN MT4, ECN MT5

Tài sản (USD)Khối lượng Giao dịch (triệu USD)
Dưới 100100 - 150150 - 250Trên 250
0 - 3.00020191815
3.000 - 5.00019181714
5.000 - 20.00018171613
20.000 - 50.00017151311
50.000 - 200.0001613119
200.000 - 500.0001412108
500.000 - 1.000.000131086
1.000,000 - 5.000.00012964
Trên 5.000.000Xác định trên cơ sở cá nhân