Cảnh báo Rủi ro Vốn của bạn đang gặp rủi ro. Bạn có thể thua lỗ nhiều hơn số tiền mà bạn đầu tư. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Thỏa thuận Mở Tài khoản

Vui lòng tải về và đọc kỹ danh sách các tài liệu sau đây và đảm bảo rằng bạn hiểu được ý nghĩa của từng tài liệu.

Client AgreementTải về
Complaints Management PolicyTải về
Guide to Telephone Trading EtiquetteTải về
Terms of Business - Standard AccountTải về
Terms of Business - Cent AccountTải về
Agreement for Market Data Display ServicesTải về
Terms of Business - Shares AccountTải về
Terms of Business - ECN MT4 AccountTải về
Terms of Business - ECN Zero MT4 AccountTải về
Terms of Business - ECN Zero MT5 AccountTải về
Terms of Business - ECN MT5 AccountTải về
Terms of Business - FXTM ProTải về
Terms of Business - FXTM Pro MT5Tải về
Terms of Business - FXTM Invest/Strategy ManagerTải về
Terms of Business - FXTM Invest/InvestorTải về
Information on Anti- Money LaunderingTải về

Xin Lưu ý:
Xin lưu ý rằng nếu và khi bạn quyết định chấm dứt mối quan hệ công việc với ForexTime (FXTM), chúng tôi vẫn phải lưu Dữ liệu Cá nhân của bạn thêm năm năm nữa.