Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

CFD trên Chỉ số

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch

CFD là gì?

Hợp đồng Chênh lệch (CFD) là hợp đồng được ký kết bởi bên mua và bên bán khẳng định rằng bên bán phải trả cho bên mua khoản chênh lệch về giá trị của một tài sản tại thời điểm ký hợp đồng và giá trị của nó ở thời điểm hiện tại. Giao dịch CFD có rất nhiều ưu điểm và những ưu điểm này đã làm cho CFD trở nên cực kỳ phổ biến.

Ưu điểm của CFD

  • Bạn có thể mở cả vị thế mua và bán một cách dễ dàng như nhau khi giao dịch CFD. Số dư bắt buộc để mở vị thế bán cũng giống như để mở vị thế mua và không có quy định thêm nào về bán nếu bạn muốn bán.
  • Giao dịch CFD ít tốn kém hơn đáng kể so với giao dịch cổ phiếu cơ sở, chỉ số hoặc hợp đồng kỳ hạn mà vẫn có thể mang lại lợi nhuận tương tự.
  • Việc khớp lệnh được thực hiện ngay lập tức giúp giao dịch của bạn được thực hiện mà không bị chậm trễ và không có trở ngại nào trong các giao dịch của bạn.
  • Khi giao dịch CFD, bạn có thể có lãi ngay cả ở những thời điểm thị trường đi xuống bởi vì bạn nắm giữ lợi thế lớn của việc có thể mở một vị thế bán.

Vui lòng kiểm tra bản mô tả chi tiết hợp đồng của chúng tôi để có danh sách đầy đủ về CFD trên các Chỉ số.

Xem chi tiết hơn tại mục Điều khoản Hợp đồng của chúng tôi.

Scroll Top