Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
FXTM

Tài khoản Giao dịch

Lựa chọn từ Bộ sưu tập

Các tài khoản giao dịch đa dạng của chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội để chọn loại tài khoản phù hợp với các yêu cầu và mục đích đầu tư của bạn. Bắt đầu cuộc hành trình vào thế giới giao dịch forex của bạn với một loại tài khoản phù hợp với bạn.

Tiêu chuẩn

Tận dụng mỗi giây với khả năng khớp lệnh tức thì.

Tài khoản Cổ phiếu không dành cho các nhà giao dịch đến từ Iran.

ECN

Nhận khớp lệnh thị trường và không có tình trạng báo giá lại.

MớiFXTM Invest Mới cho phép các nhà đầu tư kết nối với chiến lược của bạn và họ phải trả phí. Đọc thêm về FXTM Invest.

1 Chênh lệch có thể gia tăng theo các điều kiện thị trường bất thường.

2 Các tài khoản NGN chỉ sẵn có cho khách hàng tại Nigeria.

3 Tùy chọn Swap-Free không khả dụng cho các tài khoản MT5.

4 FXTM Invest không khả dụng cho các tài khoản MT5.

Scroll Top