Cảnh báo Rủi ro GIao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro lớn và có thể dẫn đến thua lỗ vốn đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan và không đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất. Hãy đọc toàn văn Công bố về Rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Cách thức Hoạt động

Sử dụng kỹ năng giao dịch của bạn để gia tăng vốn từ những giao dịch thành công, bằng cách kiếm phần trăm trong lợi nhuận từ các nhà đầu tư của bạn (lên tới 50%).

Đồ họa

Trở thành Nhà quản lý Chiến lược Ngay hôm nay

  • Đăng ký Tài khoản ECN có Chênh lệch bằng 0.
  • Xác minh hồ sơ của bạn.
  • Nhận trang Nhà quản lý của riêng bạn đối với các số liệu thống kê giao dịch.
  • Chia sẻ kết quả giao dịch của bạn trên truyền thông xã hội.
Trở thành-nhà đầu tư-forex