Cặp tỷ giá giao dịch “Chính” là gì? Forex Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Cặp tỷ giá giao dịch “Chính” là gì?

Trong Forex, bạn trao đổi một đồng tiền lấy một đồng tiền khác với ý định tạo ra lợi nhuận. Bảy cặp tỷ giá được giao dịch nhiều nhất trong forex được gọi là Cặp tỷ giá chính. Chúng là:

Euro/Đô la Mỹ

Đô la Mỹ/Yên Nhật

Bảng Anh/Đô la Mỹ

Đô la Australia/Đô la Mỹ

Đô la Mỹ/Franc Thụy Sĩ

Đô la Mỹ/Đô la Canađa và,

Đô la New Zealand/Đô la Mỹ

Các đồng tiền chính thường được nhắc đến bởi nickname của chúng:

The Euro (Đồng Euro)

The Yen (Đồng Yên)

The Cable (Đồng Đô la Mỹ)

The Aussie (Đồng đô la Australia)

The Swissy (Đồng Franc Thụy Sĩ)

The Loonie (Đồng Đô la Canađa)

The Kiwi (Đồng Đô la New Zealand)

So với các cặp tỷ giá khác, Cặp tỷ giá chính có các đặc tính nhất định làm cho chúng trở nên rất phổ biến đối với nhà giao dịch. Những đặc tính này là lý do chúng chiếm khoảng 80% khối lượng được giao dịch trên thị trường forex. Báo cáo trong các nền kinh tế của chúng rất dồi dào và thường xuyên, mà việc này có nghĩa là có nhiều thông tin hơn về những đồng tiền này. Tuy nhiên, sự phổ biến của chúng cũng phụ thuộc vào tính thanh khoản và mức độ biến động thấp của chúng. Chúng cũng có khả năng bị thao thúng hơn và có chênh lệch thấp hơn so với các cặp tỷ giá khác.

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).