Forex là gì? Forex Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Forex là gì?

Forex (hoặc FX) là từ viết tắt của Foreign Exchange (Ngoại hối), là “nơi” mà các đồng tiền được giao dịch. Trên thị trường này, việc trao đổi một đồng tiền lấy đồng tiền khác được gọi là giao dịch tiền tệ, mà việc này luôn luôn được thực hiện theo cặp. Chẳng hạn, nếu một nhà giao dịch muốn trao đổi đồng Euro (EUR) lấy đồng đô la Mỹ (USD), cặp tỷ giá mà người đó giao dịch sẽ là EURUSD. Giao dịch tiền tệ ngụ ý rằng một nhà giao dịch đồng thời mua vào một đồng tiền trong khi bán ra đồng tiền khác. Nhiều yếu tố kinh tế học, chính trị và môi trường đóng góp vào giá trị thay đổi của tiền tệ, và nhà giao dịch forex mua vào và bán ra các đồng tiền nhằm tận dụng những biến động giá trị này. Thị trường forex là một thị trường toàn cầu, phi tập trung, có khối lượng giao dịch lớn nhất, lớn hơn bất kỳ thị trường nào khác với giá trị 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, không có địa điểm vật lý hay sở giao dịch trung tâm nào và nó giao dịch 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần.

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).