Lô trong Forex là gì? Forex Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Lô là gì?

Các cặp tỷ giá được giao dịch theo “lô”, đại diện cho số lượng của cặp tỷ giá mà bạn đang mua vào hoặc bán ra. Ba loại lô thông dụng nhất là tiêu chuẩn, mini và siêu nhỏ. Một lô tiêu chuẩn bằng 100.000 đơn vị đồng tiền yết giá, có nghĩa là 1 lô của cặp tỷ giá EURUSD sẽ bằng 100.000 euro. Một lô mini bằng 10.000 đơn vị đồng tiền yết giá, có nghĩ là 1 lô mini của cặp tỷ giá GBPUSD sẽ bằng 100.000 đồng bảng Anh. Cuối cùng, 1 lô siêu nhỏ tương đương với 1.000 đơn vị đồng tiền yết giá trong cặp tỷ giá của bạn. 1 lô siêu nhỏ của cặp tỷ giá USDJPY bằng 1.000 đồng Đô la Mỹ.

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).