Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Chuyên gia phân tích Thị trường của FXTM

Jameel Ahmad, Chief Market Analyst FXTM

Jameel Ahmad

Trưởng ban Phân tích Thị trường tại ForexTime (FXTM)

Jameel Ahmad là Trưởng ban Phân tích Thị trường tại ForexTime (FXTM). Chuyên về phát triển toàn cầu và phân tích các thị trường mới nổi, những phân tích của ông thường xuyên được trích dẫn bởi hàng loạt các hãng truyền thông hàng đầu thế giới như Financial Times, Wall Street Journal, Reuters, Yahoo, MarketWatch, Nasdaq, Sky News và New York Times.

Trước khi gia nhập FXTM, Jameel làm việc với tư cách nhà phân tích nghiên cứu chiến lược cho một công ty môi giới quốc tế, nơi ông đã tích lũy được những kinh nghiệm vô giá trong việc viết bài bình luận về FX và phân tích cơ bản cho các website tài chính nổi tiếng.

Scroll Top