Cảnh báo Rủi ro GIao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro lớn và có thể dẫn đến thua lỗ vốn đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan và không đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất. Hãy đọc toàn văn Công bố về Rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Bảng Tin tức Forex

Thứ bảy, Tháng bảy 21, 2018

Crude oil WTI 15-minute chart Spot rate:             68.09 Relative change:  0.13%      High:                    68.88 Low:                    

Crude oil is about to end the day virtually unchanged as the market traded between 67.72 support and $68.88 a barrel. As crude oil didn’t manage to breakout above 69.00, it is a sign of weakness for bulls which opens up the possibility of the potential resumption of the bear trend. A breakout above 69.00 could lead to a breakout towards 70.00. Support is the 67.72 level, June 26 low and 67.16 June 14 high. Crude oil WTI 15-minute chartSpot rate:             68.09
Relative change:  0.13%     
High:                    68.88
Low:                     67.67 Trend:                  Bullish above 69.00
Resistance 1:      68.30 supply/demand level
Resistance 2:      69.00 figure 
Resistance 3:      69.44 June 25 high
Resistance 4:      70.00 figure   
Resistance 5:      70.53 May 24 low 
Resistance 6:      71.19 May 23 low  
Resistance 7:      72.13 July 6 low
Resistance 8:      73.00 figure Support 1:           67.72 June 26 low
Support 2:           67.16 June 14 high
Support 3:           66.53 June 20 high
Support 4:           65.71, June 22 low