Crypto

Đồng tiềnBTC, ETH, LTC, DASH
PhíKhông tính phí
Thời gian xử lý24 giờ

Cách Nạp tiền vào Tài khoản FXTM của Bạn

 1. Hoàn tất biểu mẫu Nạp tiền trong MyFXTM và xác nhận thanh toán.
 2. Sau đó, bạn sẽ được chuyển tới trang thanh toán. Hóa đơn sẽ được tạo với mã QR.
 3. Quét mã QR và hoàn tất thanh toán từ ứng dụng ví Tiền điện tử cá nhân của bạn.
 4. Sau khi bạn đã vào ví Tiền điện tử của mình, vui lòng xác nhận thanh toán.
 5. Sau khi thanh toán được xác nhận, vui lòng ở lại trang thêm 5 đến 10 giây nữa. Bạn phải xem trạng thái giao dịch.
 6. Bây giờ, bạn có thể theo dõi tiến triển của giao dịch chuyển tiền thông qua tài khoản MyFXTM của mình. Trên menu bên cạnh, hãy nhấp vào “Tiền của Tôi”. Từ menu thả xuống, hãy nhấp và “Lịch sử giao dịch”. Bạn có thể theo dõi mọi khoản nạp và khoản rút đang chờ hoàn tất.
 7. Khi trạng thái giao dịch nạp tiền của bạn hiển thị là "Đang xử lý" trong phần này, điều đó có nghĩa là yêu cầu của bạn đã được chấp nhận và đang chờ hoàn tất. Thông thường, trạng thái sẽ thay đổi thành “Tiền đã được nạp vào tài khoản của bạn” trong vòng 1-2 giờ.

Thông tin Quan trọng

Khi bạn tiến hành việc nạp tiền, vui lòng ghi nhớ những điểm sau:

 1. Khoản thanh toán từ các bên thứ ba không được chấp nhận. Tên của Người gửi phải trùng với tên đã đăng ký với FXTM.
 2. Mọi giao dịch được gửi bằng đồng tiền khác với đồng tiền tài khoản của bạn sẽ được tự động chuyển đổi theo tỷ giá chuyển đổi của FXTM.
 3. Nếu nạp tiền thành công, tiền sẽ sớm được ghi có vào tài khoản của bạn. Có thể có độ trễ nếu FXTM hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không thể xác minh thông tin của bạn.
 4. Nếu một giao dịch được thực hiện bằng đồng tiền không được hỗ trợ (vui lòng kiểm tra bảng bên trên để biết các đồng tiền được hỗ trợ), tiền nạp của bạn sẽ được chuyển đổi sang đồng tiền được hỗ trợ mà bạn lựa chọn. Vui lòng lưu ý rằng nhà cung cấp dịch vụ có thể tính phí chuyển đổi đồng tiền.
 5. Trong trường hợp tài khoản giao dịch và khoản nạp của bạn có mệnh giá là đồng tiền khác, giao dịch sẽ phải được chuyển đổi và các thay đổi có thể áp dụng, theo Bảng Tỷ giá Chuyển đổi trong MyFXTM (yêu cầu đăng nhập).
 6. Tỷ giá chuyển đổi của chúng tôi được cập nhật hàng ngày.
 7. Phí nạp tiền sẽ được trừ vào số tiền được nạp. Vui lòng kiểm tra bảng bên trên để biết Phí/Hoa hồng.
 8. Vui lòng kiểm tra bảng bên trên để biết thời gian xử lý của FXTM đối với các khoản nạp.
 9. Vui lòng lưu ý, giới hạn tối đa là 25.000 USD/EUR trên mỗi khách hàng, mỗi tháng.
 10. Các giao dịch rút Tiền điện tử sẽ được hoàn tiền vào đúng ví tiền điện tử được sử dụng để nạp tiền.
 11. Vui lòng nhớ rằng số tiền được rút về một địa chỉ Tiền điện tử cụ thể sẽ không vượt quá tổng số tiền được nạp từ chính địa chỉ Tiền điện tử đó.
 12. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi ảnh chụp màn hình từ ví Tiền điện tử của mình, với giao dịch của FXTM được hiển thị rõ ràng.
 13. Đối với số tiền rút (tích lũy hoặc duy nhất) cao hơn 3.000 USD/EUR mỗi ngày, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên ví Tiền điện tử của mình, và FXTM có thể phải chia sẻ giấy tờ KYC với nhà cung cấp. Quy trình này có thể gây ra chậm trễ thêm 1 ngày làm việc.
 14. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn chọn mức chính sách Phí Mạng lưới được đặt thấp hơn mức “Bình thường” thì điều này có thể dẫn đến việc giao dịch bị mạng lưới từ chối. Mức càng cao, ưu đãi cho giao dịch của bạn được thêm vào khối trong chuỗi khối càng lớn.
 15. Vui lòng luôn cập nhật ví Tiền điện tử của bạn.
 16. Tất cả thông tin về ví Tiền điện tử  và/hoặc chi tiết địa chỉ của bạn luôn được gửi qua địa chỉ email chính thức của FXTM. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bất kỳ chi tiết về ví Tiền điện tử cá nhân nào. Nếu bạn nhận được bất kỳ yêu cầu đáng nghi nào từ một địa chỉ không xác định hoặc không được ủy quyền nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: backoffice@fxtm.com
Đồng tiềnBTC, ETH, LTC, DASH
Phí1%
Thời gian xử lý24 - 48 hours

Cách Rút tiền từ tài khoản MyFXTM

 1. Trong tài khoản MyFXTM, vui lòng chọn thẻ "Rút tiền" có thể được tìm thấy ở menu bên dưới phần “Tiền của Tôi”.
 2. Cuộn xuống phần “Ví điện tử” ở cuối trang và nhấp vào nút “Rút tiền” để yêu cầu rút tiền sử dụng "Tiền điện tử".  
 3. Hãy làm theo các hướng dẫn trên biểu mẫu, hoàn tất biểu mẫu Rút tiền trong MyFXTM và xác nhận rút tiền.
 4. Đọc các Điều khoản và Điều kiện ở bên phía tay phải của trang. Sau khi bạn đã sẵn sàng để tiếp tục, hãy nhấp vào "Xác nhận".
 5. Sau đó, bạn sẽ nhận được một mật khẩu thanh toán gồm 4 chữ số thông qua SMS và qua địa chỉ email được liên kết với tài khoản MyFXTM của bạn. Vui lòng kiểm tra thư mục Thư rác nếu bạn không nhìn thấy email trong Hộp thư đến của mình. Nhập mật khẩu này vào trường được yêu cầu trên trang xác nhận rút tiền, và nhấp "Gửi".
 6. Chính là như vậy! Bây giờ, bạn có thể theo dõi tiến triển của giao dịch chuyển tiền thông qua tài khoản MyFXTM của mình. Trên menu bên cạnh, hãy nhấp vào“Tiền của Tôi”. Từ menu thả xuống, hãy nhấp và “Lịch sử giao dịch”. Bạn có thể theo dõi mọi khoản nạp và khoản rút đang chờ hoàn tất.
 7. Khi trạng thái giao dịch nạp tiền của bạn hiển thị là  "Đang xử lý" trong phần này, điều đó có nghĩa là yêu cầu của bạn đã được chấp nhận và đang chờ hoàn tất. Khi trạng thái chuyển thành "Tiền đã được gửi" (thường là trong vòng 1 ngày làm việc sau khi có yêu cầu đầu tiên của bạn), tiền đã được gửi tới ví Tiền điện tử của bạn.

Thông tin Quan trọng

Khi tiến hành việc rút tiền, vui lòng ghi nhớ những điểm sau:

 1. Khoản thanh toán tới các bên thứ ba không được chấp nhận. Tên của Người nhận phải trùng với tên đã đăng ký với FXTM.
 2. Nếu một yêu cầu rút tiền được gửi, mọi giao dịch nạp tiền bằng Tiền điện tử sẽ được hoàn tiền vào nguồn tiền xuất phát. Các giao dịch rút Tiền điện tử sẽ được hoàn tiền vào đúng ví Tiền điện tử được sử dụng để nạp tiền.
 3. Mọi lợi nhuận được tạo ra sau khi bạn nạp tiền lần đầu có thể được rút ra bằng bất kỳ Phương thức thanh toán nào khả dụng đối với bạn.
 4. Bạn cần chắc chắn rằng bạn có đủ số dư khả dụng trong tài khoản của mình để rút tiền. Nếu không có đủ số dư, bạn có thể chọn đóng một số vị thế mở trong tài khoản của mình.
 5. Trong trường hợp tài khoản giao dịch và yêu cầu rút của bạn có mệnh giá là đồng tiền khác, giao dịch sẽ phải được chuyển đổi và các thay đổi có thể áp dụng, theo Bảng Tỷ giá Chuyển đổi trong MyFXTM (yêu cầu đăng nhập).
 6. Tỷ giá chuyển đổi của chúng tôi được cập nhật hàng ngày.
 7. Phí rút tiền sẽ được trừ vào số tiền được rút. Vui lòng kiểm tra bảng bên trên để biết Phí/Hoa hồng.
 8. Vui lòng kiểm tra bảng bên trên để biết thời gian xử lý của FXTM đối với các khoản rút.
 9. Vui lòng lưu ý, giới hạn tối đa là 25.000 USD/EUR trên mỗi khách hàng, mỗi tháng.
 10. Đối với số tiền rút ra (tích lũy hoặc đơn lẻ) trên 3.000 USD/EUR mỗi ngày, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên ví Tiền điện tử của mình, và FXTM có thể phải chia sẻ giấy tờ KYC với nhà cung cấp.Quy trình này có thể gây ra chậm trễ là 1 ngày làm việc.
 11. Vui lòng nhớ rằng số tiền được rút về một địa chỉ Tiền điện tử cụ thể sẽ không vượt quá tổng số tiền được nạp từ chính địa chỉ Tiền điện tử đó.
 12. Công ty bảo lưu quyền xử lý các yêu cầu rút Tiền điện tử của khách hàng thông qua các phương thức thanh toán khác, trong trường hợp bất khả kháng và/hoặc Trường hợp bất ngờ và/hoặc vì bất kỳ lý do nào khác dựa trên sự kiểm soát hợp lý của Công ty.
 13. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn chọn mức chính sách Phí Mạng lưới được đặt thấp hơn mức “Bình thường” thì điều này có thể dẫn đến việc giao dịch bị mạng lưới từ chối. Mức càng cao, ưu đãi cho giao dịch của bạn được thêm vào khối trong chuỗi khối càng lớn.
 14. Vui lòng luôn cập nhật ví Tiền điện tử của bạn.
 15. Tất cả thông tin về ví Tiền điện tử  và/hoặc chi tiết địa chỉ của bạn luôn được gửi qua địa chỉ email chính thức của FXTM. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bất kỳ chi tiết về ví Tiền điện tử cá nhân nào. Nếu bạn nhận được bất kỳ yêu cầu đáng nghi nào từ một địa chỉ không xác định hoặc không được ủy quyền nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: backoffice@fxtm.com
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).