FasaPay

Đồng tiềnUSD, IDR
PhíKhông tính phí
Thời gian xử lý30 phút

Xin Lưu ý:

 1. Chúng tôi không chấp nhận thanh toán từ bên thứ ba. Tên người gửi phải trùng với tên trên tài khoản giao dịch của bạn.
 2. Tài khoản giao dịch ForexTime (FXTM) chỉ được cung cấp bằng đồng EUR hoặc USD. Nếu bạn nạp tiền bằng đồng IDR, vui lòng kiểm tra tỷ giá hiện hành trong bảng tỷ giá chuyển đổi trong MyFXTM.
 3. Tên trên tài khoản Fasapay phải trùng với tên trên tài khoản giao dịch của bạn.
 4. Số tiền nạp tối thiểu cho mỗi giao dịch là 5 USD từ FXTM. Số tiền nạp tối đa là 10.000 USD cho mỗi giao dịch.
 5. Fasapay sẽ tính phí đối với mỗi giao dịch cho bên nhận, đây là phí mà Khách hàng FXTM phải chịu (xem bảng Phí hoa hồng). Số tiền ròng sẽ được gửi đến tài khoản giao dịch của bạn, là tài khoản trước đó đã được nạp tiền qua Fasapay.
 6. Nếu nạp tiền thành công, tiền sẽ được gửi đến tài khoản giao dịch của bạn trong thời gian ngắn nhất. Có thể xảy ra chậm trễ trong trường hợp Fasapay hoặc FXTM không thể xác minh thông tin của bạn.
 7. FXTM chỉ chấp nhận chuyển tiền từ ví điện tử Fasapay từ các tài khoản cấp độ Verified và Store. Vui lòng xác nhận cấp độ tài khoản Fasapay của bạn và đảm bảo bạn cung cấp các giấy tờ cần thiết để hệ thống Fasapay nâng cấp cấp độ tài khoản của bạn, nếu cần.
 8. Số tiền nạp ban đầu sẽ được gửi trả lại chính tài khoản Fasapay mà chúng tôi nhận được tiền của bạn từ đó.
 9. Đối với tất cả khoản phí nạp tiền được tính, FXTM sẽ hoàn trả 100%.
Đồng tiềnUSD, IDR
Phí0.5%
Thời gian xử lý1 ngày làm việc

Xin Lưu ý:

 1. Tiền chỉ có thể được rút về chính tài khoản Fasapay từng được sử dụng để nạp tiền.
 2. Không cho phép rút tiền cho bên thứ ba.
 3. Phí xử lý lệnh rút tiền sẽ được trừ vào số tiền rút.
 4. Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ số dư khả dụng trong tài khoản để thực hiện lệnh rút tiền. Nếu không, bạn có thể chọn đóng các vị thế mở trong tài khoản của bạn.
 5. Nếu không có đủ số dư trong tài khoản của bạn để thực hiện rút tiền, yêu cầu rút tiền sẽ không được thực hiện.
 6. Lệnh rút tiền được chúng tôi xử lý trong vòng 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của bạn. Tiền sẽ được chuyển đến tài khoản Fasapay của bạn trong vòng một ngày làm việc kể từ khi chúng tôi xử lý xong yêu cầu. Có thể xảy ra chậm trễ nếu Fasapay hoặc ForexTime (FXTM) không thể xác minh thông tin của bạn vì bất cứ lý do gì.
 7. Bạn chỉ có thể rút tiền qua Fasapay nếu trước đó bạn đã nạp tiền qua Fasapay.
 8. Số tiền rút tối thiểu là số tiền phí để xử lý yêu cầu rút tiền. Số tiền rút tối đa mỗi giao dịch là 10.000 USD.
 9. Lợi nhuận có được từ giao dịch có thể được rút ra bằng cách sử dụng Fasapay với điều kiện tiền đó được rút về chính tài khoản Fasapay đã được sử dụng để nạp tiền cho tài khoản giao dịch của bạn trước đó. Lợi nhuận cũng có thể được rút bằng chuyển khoản ngân hàng, tùy thuộc vào bảng sao kê ngân hàng trong đó xác nhận tên chủ tài khoản, vào tài khoản giao dịch của bạn.
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).