Chuyển tiền Nội bộ

Cách chuyển tiền giữa các tài khoản của bạn

  1. Chọn "Chuyển tiền Nội bộ" từ trình đơn phía trên trong MyFXTM. Một biểu mẫu sẽ mở ra và hãy chắc chắn chọn "Chuyển tiền Nội bộ" làm "Kiểu Chuyển tiền" trong biểu mẫu đó. Chọn tài khoản mà bạn muốn chuyển tiền từ đó, sau đó chọn "Tài khoản Giao dịch" làm "Phương thức Chuyển tiền" . Chọn tài khoản mà bạn muốn chuyển số tiền này đến, chọn số tiền chuyển và nhấp "Xác nhận".
  2. Bạn sẽ nhận được một "mật khẩu thanh toán" trên điện thoại di động/địa chỉ email mà bạn đã đăng ký với chúng tôi. Để hoàn thành yêu cầu chuyển tiền, bạn phải nhập mật khẩu này vào ô tương ứng.
  3. Bạn có thể xem trạng thái chuyển tiền trong "Lịch sử MyFXTM".

Điều kiện chuyển tiền

Thời gian Xử lý: Lệnh chuyển tiền được xử lý ngay lập tức nên chỉ trong không quá vài phút, số dư mới sẽ hiển thị trên tài khoản của bạn. Trong trường hợp hiếm khi xảy ra là lệnh chuyển tiền của bạn bị xử lý chậm trễ, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ xử lý vấn đề này trong thời gian sớm nhất có thể.

Phí hoa hồng: Không.

Thông tin Bổ sung

Vui lòng xem xét các điểm sau đây khi thực hiện chuyển tiền giữa các tài khoản giao dịch của bạn:

  1. ForexTime (FXTM) không thể chuyển tiền vào tài khoản giao dịch của bên thứ ba, mà chỉ chuyển giữa các tài khoản được đăng ký dưới tên của bạn.
  2. Không thể thực hiện chuyển tiền bằng các loại tiền khác ngoài EUR, GBP và USD. Bạn có thể xem thông tin cập nhật hàng ngày về tỷ giá chuyển đổi của chúng tôi trong MyFXTM.
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).