Chuyển khoản ngân hàng tại Việt Nam

Đồng tiềnVND
PhíKhông tính phí
Thời gian xử lý24 giờ
Tiền nạp Tối thiểu100 000 VND

Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản FXTM

 1. Hoàn thành biểu mẫu nạp tiền tại MyFXTM và xác nhận thanh toán.
 2. Sau đó, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang của nhà cung cấp để chọn phương thức nạp tiền và chi tiết thanh toán.
 3. Hoàn thành thanh toán.
 4. Đối với Chuyển khoản ngân hàng, bạn cần cung cấp ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển khoản qua ngân hàng của bạn, trong đó hiển thị rõ họ tên và số tài khoản ngân hàng được sử dụng để nạp tiền tới FXTM.
 5. Các tùy chọn thanh toán khác có thể yêu cầu xác nhận thanh toán.

Thông tin quan trọng

Khi nạp tiền, vui lòng lưu ý những điểm sau:

 1. Chúng tôi không chấp nhận các khoản thanh toán từ bên thứ ba. Tên người gửi phải khớp với tên đã đăng ký với FXTM.
 2. Thông tin bạn nhập/chọn trên trang web của nhà cung cấp phải khớp với các thông tin đã nhập/chọn trên trang nạp tiền MyFXTM. Xin lưu ý rằng trong trường hợp các thông tin này có sự khác biệt, việc xử lý thanh toán có thể bị chậm trễ.
 3. Tỷ giá hối đoái sang nội tệ có thể thay đổi theo thời gian tùy theo tỷ giá của nhà cung cấp địa phương hoặc ngân hàng địa phương.
 4. Tất cả các giao dịch được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ của tài khoản của bạn sẽ tự động được chuyển đổi theo Tỷ lệ chuyển đổi FXTM.
 5. Sau khi nạp tiền thành công, tiền sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn. Có thể có sự chậm trễ trong trường hợp FXTM hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không thể xác minh thông tin của bạn.
 6. Nếu giao dịch được thực hiện bằng đồng tiền không được hỗ trợ (vui lòng xem bảng trên để biết các đồng tiền được hỗ trợ), khoản tiền nạp của bạn sẽ được chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ được hỗ trợ theo lựa chọn của bạn. Xin lưu ý rằng nhà cung cấp có thể tính phí chuyển đổi.
 7. Trong trường hợp đơn vị tiền tệ của tài khoản giao dịch và khoản tiền nạp khác nhau, số tiền nạp sẽ được chuyển đổi và có thể bị tính phí theo bảng Tỷ lệ chuyển đổi trong MyFXTM (yêu cầu đăng nhập).
 8. Tỷ lệ chuyển đổi của chúng tôi được cập nhật hàng ngày.
 9. Phí nạp tiền sẽ được trừ vào số tiền đã nạp. Vui lòng kiểm tra bảng trên để biết mức Phí/Hoa hồng.
 10. Vui lòng kiểm tra bảng trên để biết thời gian xử lý các giao dịch nạp tiền của FXTM.
Đồng tiềnVND
Phí4%
Thời gian xử lý24 giờ

Hướng dẫn rút tiền từ tài khoản MyFXTM

 1. Đăng nhập vào tài khoản MyFXTM, chọn “Rút tiền” ở menu trong mục “Tiền của tôi.
 2. Trong phần “Ví điện tử”, hãy nhấp vào “Rút tiền” để yêu cầu rút tiền.
 3. Làm theo hướng dẫn, hoàn thành biểu mẫu Rút tiền với các thông tin được yêu cầu và xác nhận rút tiền.
 4. Đọc các Điều khoản và Điều kiện ở bên phải trang. Khi đã sẵn sàng để tiếp tục, hãy nhấp vào "Xác nhận".
 5. Sau đó, bạn sẽ nhận được mật khẩu thanh toán gồm 4 chữ số qua SMS và qua địa chỉ email được liên kết với tài khoản MyFXTM của bạn. Vui lòng kiểm tra mục Spam/Thư rác nếu bạn không thấy email trong Hộp thư đến. Nhập mật khẩu này vào trường bắt buộc trên trang xác nhận rút tiền và nhấp vào "Gửi".
 6. Xong! Giờ đây, bạn có thể theo dõi tiến độ chuyển tiền trên tài khoản MyFXTM. Trong menu thả xuống “Tiền của tôi”, hãy nhấp vào “Lịch sử giao dịch.” Bạn có thể theo dõi tất cả các khoản tiền nạp và rút đang chờ xử lí.
 7. Khi trạng thái yêu cầu rút tiền của bạn trong phần này chuyển thành "Đang xử lý", yêu cầu của bạn đã được chấp nhận và đang chờ hoàn tất. Khi trạng thái chuyển thành “Đã gửi tiền” (thường trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi bạn gửi yêu cầu), tiền đã được chuyển đến tài khoản ngân hàng của bạn.

Thông tin quan trọng

Khi rút tiền, vui lòng lưu ý những điểm sau:

 1. Thanh toán qua bên thứ ba sẽ không được chấp nhận. Tên của người nhận phải khớp với tên đã đăng ký với FXTM.
 2. Nếu bạn muốn rút khoản tiền nạp ban đầu của mình, bạn phải rút về nơi bạn đã sử dụng để nạp tiền.
 3. Các khoản lợi nhuận được tạo ra từ khoản tiền nạp ban đầu của bạn có thể được rút qua bất kỳ phương thức thanh toán nào khả dụng.
 4. Bạn cần đảm bảo có đủ dư ký quỹ trong tài khoản để trả cho việc rút tiền. Nếu không, bạn có thể phải đóng một số vị thế đang mở trong tài khoản của mình.
 5. Trong trường hợp đơn vị tiền tệ của tài khoản giao dịch và khoản tiền rút khác nhau, số tiền rút sẽ được chuyển đổi và có thể bị tính phí theo bảng Tỷ lệ chuyển đổi trong MyFXTM (yêu cầu đăng nhập).
 6. Tỷ lệ chuyển đổi của chúng tôi được cập nhật hàng ngày.
 7. Phí rút tiền sẽ được trừ vào số tiền bạn rút. Vui lòng kiểm tra bảng trên để biết mức Phí/Hoa hồng.
 8. Vui lòng kiểm tra bảng trên để biết thời gian xử lý các giao dịch rút tiền của FXTM.
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).