Nạp tiền qua

Đồng tiềnUSD, EUR, RUR
PhíKhông tính phí
Thời gian xử lýNgay lập tức

Cách Nạp tiền vào Tài khoản FXTM của Bạn

1. Khởi chạy ứng dụng WebMoney "Keeper Classic".

2. Vào MyFXTM, chọn tùy chọn “Tiền của Tôi / Nạp tiền" trong menu.

3. Sau đó, chọn phương thức thanh toán mong muốn và tài khoản giao dịch mà bạn muốn nạp tiền vào. 

4. Chọn đồng tiền mà bạn lựa chọn trong trường "Đồng tiền Chuyển tiền" sau đó điền vào trường “số tiền”. Cuối cùng, nhấp vào nút “Xác nhận”. 

5. Sau khi gửi yêu cầu, vui lòng chọn WebMoney Keeper làm phương thức thanh toán của bạn, nhập mã bạn nhìn thấy trong hình và nhấp "Tiếp". Trong biểu mẫu bật lên, hãy nhập vào số tài khoản ví WebMoney của bạn. Sau cùng, hãy xác nhận rằng thông tin bạn đã nhập vào là chính xác và nhấp nút "Xác nhận Thanh toán". 

6. Bạn có thể xem trạng thái chuyển tiền của mình trong trang Lịch sử giao dịch. Bạn phải nhìn thấy trạng thái giao dịch chuyển tiền của mình là "Đang xử lý". Sau khi tiền nạp đã được chuyển vào tài khoản giao dịch của bạn, trạng thái trong MyFXTM sẽ chuyển thành "Tiền đã được nạp vào tài khoản".

Thông tin Quan trọng

1. Không chấp nhận bất kỳ khoản thanh toán nào của bên thứ ba. Đối với lần nạp tiền đầu tiên – vui lòng gửi cho chúng tôi ảnh chụp màn hình tài khoản WebMoney thể hiện rõ tên, địa chỉ và trạng thái Hộ chiếu WebMoney của bạn.

2. Các khoản nạp chỉ có thể được chấp nhận từ tài khoản WebMoney có Trạng thái Hộ chiếu WebMoney ở cấp ‘Chính thức’ hoặc cao hơn.

3. Mặc dù không có giới hạn về số tiền chuyển tối thiểu hoặc tối đa trên mỗi giao dịch WebMoney, nhưng những hạn chế nhất định về tài chính được áp dụng cho người dùng WebMoney. Những hạn chế này tùy thuộc vào loại hộ chiếu WebMoney do người dùng nắm giữ, loại WebMoney keeper được sử dụng và các phương thức xác thực giao dịch đã được kích hoạt.

4. Nếu một giao dịch WebMoney được thực hiện bằng đồng tiền không được hỗ trợ (vui lòng kiểm tra bảng bên trên để biết các đồng tiền được hỗ trợ), tiền nạp của bạn sẽ được chuyển đổi sang đồng tiền được hỗ trợ mà bạn lựa chọn. Vui lòng lưu ý rằng WebMoney có thể tính phí chuyển đổi đồng tiền. Trong trường hợp đồng tiền cơ sở của tài khoản giao dịch và đồng tiền nạp khác nhau, giao dịch sẽ phải chuyển đổi đồng tiền và phí có thể được áp dụng (vui lòng xem bảng Tỷ giá Chuyển đổi).

5. FXTM không tính bất kỳ khoản phí hoa hồng nào đối với các khoản nạp được thực hiện qua WebMoney.

6. Nếu tiền nạp của bạn được xử lý thành công, nó sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn. Tuy nhiên, (các) giao dịch của bạn có thể bị chậm trễ nếu WebMoney và / hoặc FXTM không thể xác minh thông tin của bạn.

7. Số tiền của khoản nạp đầu tiên phải được rút vào cùng tài khoản WebMoney đã được sử dụng để nạp tiền.

Thông tin bổ sung về website WebMoney:

Đồng tiềnUSD, EUR, RUR
Phí2%
Thời gian xử lý24 giờ

Cách rút tiền từ tài khoản FXTM của bạn

1. Vào MyFXTM, nhấp vào tùy chọn “Tiền của Tôi / Rút tiền" trong menu.

2. Sau đó, chọn “phương thức mong muốn”, “Số tài khoản”, “Đồng tiền Ví Webmoney” và “Số tiền”

3. Sau cùng, vui lòng điền vào “Số Tài khoản Ví Webmoney” và sau khi bạn đã đọc tất cả các điều kiện rút và chắc chắn bạn muốn tiếp tục, nhấp vào "Xác nhận".

4. Sau đó, bạn sẽ nhận được một mật khẩu thanh toán qua tin nhắn SMS hoặc qua email vào địa chỉ email mà bạn đã đăng ký với MyFXTM. Bạn phải nhập mật khẩu này vào trường bắt buộc và sau đó nhấp "Gửi".

5. Bạn có thể kiểm tra trạng thái rút tiền của mình trong trang "Lịch sử giao dịch". Nếu bạn thấy trạng thái "Đang xử lý", điều đó có nghĩa là yêu cầu của bạn đã được chấp nhận. Một khi trạng thái yêu cầu là "Đã gửi tiền", điều đó có nghĩa là tiền đã được gửi đến ví WebMoney của bạn.

Thông tin Quan trọng

1. Không chấp nhận việc rút tiền vào tài khoản của bên thứ ba. Tên và địa chỉ trên tài khoản WebMoney của bạn phải khớp với tên và địa chỉ mà bạn đã cung cấp khi đăng ký với FXTM.

2. Bạn chỉ có thể rút tiền qua WebMoney nếu bạn đã sử dụng WebMoney để nạp tiền.

3. Bạn chỉ có thể rút tiền vào cùng tài khoản WebMoney được sử dụng để nạp tiền cho tài khoản giao dịch của mình.

4. Phí xử lý rút tiền sẽ được khấu trừ từ số tiền được rút.

5. Vui lòng đảm bảo rằng bạn có đủ số dư khả dụng trong tài khoản của mình để rút tiền. Nếu không có đủ số dư khả dụng, bạn sẽ phải đóng các vị thế mở.

6. FXTM xử lý việc rút tiền trong vòng một ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu rút tiền. Tiền sẽ được ghi có vào tài khoản WebMoney của bạn trong vòng một ngày làm việc kể từ khi được FXTM xử lý. Tuy nhiên, (các) giao dịch rút tiền của bạn có thể bị chậm trễ nếu chúng tôi không thể xác minh thông tin của bạn.

7. Không có hạn chế nào về số tiền chuyển tối thiểu và tối đa đối với mỗi giao dịch. Tuy nhiên, người dùng WebMoney phải tuân thủ những hạn chế nhất định về tài chính được xác định bởi mức độ nhận dạng (tức là loại hộ chiếu WebMoney mà người dùng nắm giữ, loại WebMoney Keeper được thành viên sử dụng và các phương thức xác nhận giao dịch đã được kích hoạt.

8. Mọi khoản lợi nhuận giao dịch có thể được rút ra sử dụng WebMoney miễn là tiền được rút vào cùng tài khoản WebMoney đã được sử dụng để nạp tiền cho tài khoản giao dịch của bạn. Lợi nhuận cũng có thể được rút ra bằng điện chuyển khoản ngân hàng. Tuy nhiên, bạn sẽ cần cung cấp bản sao kê ngân hàng xác nhận tên chủ tài khoản (tên này phải khớp với tên trên tài khoản giao dịch FXTM của bạn).

Nội dung của dấu chấm hỏi cho trường Số Tài khoản Ví WebMoney:
Định dạng: Z111222333444, E111222333444, R111222333444

Nội dung của dấu chấm hỏi cho trường ‘Sử dụng một mã bảo vệ’:
Vui lòng lưu trữ mã này một cách an toàn vì bạn sẽ cần nó để mở khóa tiền của mình trong tài khoản WebMoney.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).