Yandex.Money

Đồng tiềnRUR
PhíKhông tính phí
Thời gian xử lýTức thì

Cách Nạp tiền vào Tài khoản FXTM

 1. Nhấp "Nạp Tiền" ở trình đơn phía trên trong MyFXTM, đảm bảo rằng bạn đã chọn "Nạp Tiền" trong trường "Kiểu Chuyển tiền", chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn nạp tiền vào, sau đó chọn "Yandex.Money" trong trường "Phương thức Chuyển tiền". Đồng tiền mặc định trong Yandex.Money là RUB. Nhập số tiền mà bạn muốn nạp và nhấp "Xác nhận".
 2. Kiểm tra để chắc chắn rằng thông tin mà bạn đã nhập là chính xác, rồi nhấp "Gửi".  Sau khi nhấp “Gửi”, bạn sẽ được chuyển hướng đến  Yandex.Money và sẽ được yêu cầu gửi thông tin đăng nhập Yandex.Money nếu bạn chưa đăng nhập.
 3. Sau khi truy cập ví Yandex.Money, nhấn nút "Nhận mật khẩu" trên trang có Xác nhận Thanh toán. Một mật khẩu 4 chữ số sẽ được gửi đến số điện thoại được đăng ký với Yandex.Money. Nhập mật khẩu này vào mẫu yêu cầu và nhấp "Xác nhận".
 4. Bạn có thể xem trạng thái chuyển tiền trong Lịch sử MyFXTM. Bạn sẽ thấy trạng thái chuyển tiền là "Đang xử lý". Sau khi tiền đã được gửi đến tài khoản giao dịch của bạn, trạng thái trong MyFXTM sẽ chuyển thành "Tiền đã được nạp vào tài khoản".

Thông tin Quan trọng

Khi nạp tiền, xin vui lòng lưu ý những điểm sau:

 1. Không chấp nhận thanh toán qua bên thứ ba.  Đối với nạp tiền lần đầu, bạn cần cung cấp cho chúng tôi ảnh chụp màn hình tài khoản ví Yandex.Money của bạn có chứa số điện thoại, địa chỉ email và trạng thái vícủa bạn. Địa chỉ email phải khớp với địa chỉ mà bạn đã cung cấp khi đăng ký với FXTM. Trạng thái ví của bạn phải là "Được nhận dạng" hoặc cao hơn.
 2. Không giới hạn số tiền tối thiểu mỗi giao dịch. Số tiền nạp tối đa cho các tài khoản có trạng thái là “Giấu tên” là 15.000 RUB mỗi giao dịch. Đối với các trạng thái ví Yandex.Money khác, giới hạn là 100.000 RUB mỗi giao dịch.
 3.  Tất cả các giao dịch bằng đồng RUB sẽ được chuyển đổi sang USD theo tỷ giá chuyển đổi của FXTM.
 4. Yandex.Money sẽ tính phí đối với mỗi giao dịch, đây là phí mà khách hàng của FXTM phải chịu. Số tiền ròng sẽ được gửi đến tài khoản giao dịch của bạn.
 5. Nếu nạp tiền thành công, tiền sẽ được gửi đến tài khoản giao dịch của bạn trong thời gian ngắn nhất. Có thể có độ trễ nếu Yandex.Money hoặc FXTM không thể xác minh thông tin của bạn.
 6. Số tiền nạp ban đầu phải được gửi trả lại chính tài khoản Yandex.Money mà chúng tôi nhận được tiền của bạn từ đó.
Đồng tiềnRUR
Phí1,5%
Thời gian xử lý24 Giờ

Cách rút tiền từ tài khoản FXTM của bạn

 1. Trong MyFXTM, chọn "Rút Tiền" trong trình đơn phía trên và chọn "Rút tiền" trong trường "Loại chuyển khoản". Chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn rút tiền từ đó, và trong trường "Phương thức Chuyển tiền", chọn Yandex.Money. Đồng tiền mặc định trong Yandex.Money là RUB.
 2. Hoàn tất mẫu yêu cầu và sau khi đọc tất cả các điều kiện rút tiền và chắc chắn bạn muốn tiếp tục, nhấp vào "Xác nhận".
 3. Sau đó, bạn sẽ nhận được một mật khẩu thanh toán gồm bốn chữ số qua SMS và địa chỉ email mà bạn đã đăng ký với MyFXTM. Bạn phải nhập mật khẩu này vào trường bắt buộc và sau đó nhấp "Gửi".
 4. Bạn có thể kiểm tra trạng thái rút tiền trong "Lịch sử MyFXTM". Nếu bạn thấy trạng thái là "Đang xử lý", điều đó có nghĩa là yêu cầu của bạn đã được chấp nhận. Một khi trạng thái của yêu cầu là "Đã gửi tiền", điều đó có nghĩa là tiền đã được gửi đến ví Yandex.Money của bạn.

Thông tin Quan trọng

Khi thực hiện rút tiền, xin lưu ý những điều sau đây:

 1. Không chấp nhận lệnh rút tiền của bên thứ ba. Tên và địa chỉ email trên ví Yandex.Money của bạn phải khớp với tên và địa chỉ email mà bạn đã cung cấp khi đăng ký với FXTM.
 2. Chỉ có thể thực hiện rút tiền vào chính tài khoản Yandex.Money đã được dùng để nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn.
 3. Phí xử lý lệnh rút tiền sẽ được trừ vào số tiền rút.
 4. Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ số dư khả dụng trong tài khoản để thực hiện lệnh rút tiền. Nếu không, bạn có thể chọn đóng các vị thế mở trong tài khoản của bạn.
 5. Lệnh rút tiền được xử lý bởi FXTM trong vòng 24 giờ (giờ làm việc) kể từ khi có yêu cầu của bạn. Có thể có độ trễ nếu chúng tôi không thể xác minh thông tin của bạn.
 6. Không có quy định về số tiền tối thiểu mỗi giao dịch. Số tiền rút tối đa cho các khách hàng Yandex đã được xác minh là 500.000 RUB. Số tiền rút tối đa cho các khách hàng Yandex chưa được xác minh là 15.000 RUB.
 7. Lợi nhuận có được từ giao dịch có thể được rút ra bằng cách sử dụng Yandex.Money với điều kiện tiền đó được rút về chính ví Yandex.Money đã được sử dụng để nạp tiền cho tài khoản giao dịch của bạn trước đó. Lợi nhuận cũng có thể được rút bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn sẽ cần cung cấp cho chúng tôi bản sao kê ngân hàng trong đó xác nhận tên chủ tài khoản và tên này phải khớp với tên trong tài khoản giao dịch với FXTM
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).