Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Yêu cầu Ký quỹ Mới của FXTM đối với các Kim loại Giao ngay

FXTM xin thông báo cho tất cả các nhà giao dịch rằng, kể từ thứ Tư, ngày 10/08/2016, nhà môi giới sẽ áp dụng Yêu cầu Ký quỹ mới đối với các Kim loại Giao ngay trên mọi máy chủ, trừ máy chủ Pro.  

Các yêu cầu mới sẽ được áp dụng trong trường hợp của mọi hoạt động trên tài khoản giao dịch (Các Vị thế Mở, Đóng hoặc Được sửa đổi). Vui lòng so sánh hai bảng bên dưới để xem những thay đổi chính xác nào đã diễn ra. 

Yêu cầu Hiện tại:

Giá trị ước tính (USD)Giá trị ước tính (EUR)Giá trị ước tính (GBP)Đòn bẩy Được đề xuất 1, 2Ký quỹ Thả nổi, %
0 - 2 500 0000 - 2 000 0000 - 1 700 0005000.2
2 500 000  - 5 000 0002 000 000  - 4 000 000 1 700 000 - 3 300 0002000.5
5 000 000  - 10 000 0004 000 000  - 8 000 0003 300 000  - 6 700 0001001
10 000 000 - 15 000 0008 000 000  - 12 000 006 700 000  - 10 000 000502
Trên 1 500 000Trên 12 000 000Trên 10 000 000254

Yêu cầu Mới:

Giá trị ước tính (USD)Giá trị ước tính (EUR)Giá trị ước tính (GBP)Đòn bẩy Được đề xuất 1, 2Ký quỹ Thả nổi, %
0 - 400 0000 - 350 0000 - 300 0005000.2
400 000  - 700 000350 000 - 600 000300 000 - 500 0002000.5
700 000 - 1 000 000600 000 - 900 000500 000 - 750 0001001
1 000 000 - 4 000 000900 000 - 3 500 000750 000 - 3 000 000502
Hơn 4 000 000Hơn 3 500 000Hơn 3 000 000254

Vui lòng Lưu ý:

  1. Nếu các vị thế được mở, đóng hoặc sửa đổi trên các cặp tiền tệ forex trên tài khoản Standard.MT4 hoặc Cent.MT4 vào thời điểm trước khi phiên giao dịch kết thúc vào thứ Sáu, đòn bẩy sẽ được ấn định ở mức 1:100. Trước khi bắt đầu phiên giao dịch tiếp theo, đòn bẩy sẽ được đặt lại dựa trên tổng khối lượng của các vị thế mở trên tài khoản.
  2. Đòn bẩy / Yêu cầu ký quỹ có thể được thay đổi do các quy định áp dụng tại quốc gia cư trú của bạn. Đối với người cư trú của Ba Lan, mức đòn bẩy tối đa là 1:100.
     

Vui lòng cân nhắc Yêu cầu Ký quỹ mới khi lập kế hoạch cho chiến lược giao dịch của bạn.

Tin tức Sự kiện Mới nhất

Scroll Top