Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Liên hệ với chúng tôi

Đường dây nóng

Exinity Limited, 5th Floor, 355 NEX Tower,
Rue du Savoir, Cybercity, Ebene 72201,
Mauritius

Customer Support
 • +44 20 3734 1025
 • Thứ Hai - Thứ Sáu 24 giờ
 • *GMT+3 vào Ban ngày Tiết kiệm Thời gian
Cộng hòa Síp
 • FXTM Tower, 35 Lamprou Konstantara,
  Kato Polemidia, 4156, Limassol, Cyprus
 • +357 25 55 8 777
Ấn Độ
 • Toll Free: 000800-100-4352
 • support@fxtm.com
Indonesia
 • Toll Free: 007 803 321 8183
 • support@fxtm.com
Malaysia
 • support@fxtm.com
Nigeria, Lagos
 • 3rd Floor, 5, Allen Avenue, Ikeja
  Lagos, Nigeria
 • +234 1 460 1586
 • +234 908 735 2313
 • +234 803 457 3593
 • nigeria@fxtm.com
Triều Tiên
 • Toll Free: 003-0813-2643
 • support@fxtm.com
Thái Lan
 • support@fxtm.com
Vương Quốc Anh
 • 88 Wood Street, 9th Floor
  London
  EC2V 7QR
  ​​​​​​​United Kingdom
 • +44 20 3514 1251
Scroll Top