Cảnh báo Rủi ro Vốn của bạn đang gặp rủi ro. Bạn có thể thua lỗ nhiều hơn số tiền mà bạn đầu tư. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Liên hệ với chúng tôi

Đường dây nóng
Customer Support
 • +44 20 3734 1025
 • Thứ Hai - Thứ Sáu 24 giờ
 • *GMT+3 vào Ban ngày Tiết kiệm Thời gian
Đóng / Sửa đổi một Vị thế
 • +44 20 3734 1063
 • Thứ Hai - Thứ Sáu 24 giờ
Trung Quốc
 • china@fxtm.com
Ấn Độ
 • Toll Free: 000800-100-4352
 • india@fxtm.com
Indonesia
 • Toll Free: 007 803 321 8183
 • indonesia@fxtm.com
Malaysia
 • +60-3-9212 5856
 • malaysia@fxtm.com
Nigeria, Abuja
 • 1st floor, Suite 109, Obum Place, Plot 1140, No. 16, Adetokunbo Ademola Crescent, Wuse 2
  Abuja, Nigeria
 • +234 803 153 4373
 • nigeria@fxtm.com
Nigeria, Lagos
 • 3rd Floor, 5, Allen Avenue, Ikeja
  Lagos, Nigeria
 • +234 1 460 1586
 • +234 908 735 2313
 • +234 803 457 3593
 • nigeria@fxtm.com
Triều Tiên
 • Toll Free: 003-0813-2643
 • support@fxtm.com
Thái Lan
 • +66 60 003 5095
 • support@fxtm.com