Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Lịch giao dịch theo Giờ tiết kiệm Ánh sáng ban ngày cho tháng 3 Năm 2018 của FXTM

05.03.2018 Lịch Giao dịch

Do việc chuyển sang Giờ tiết kiệm Ánh sáng ban ngày vào ngày 11/03 tại Mỹ, và ngày 25/03 tại Châu Âu, lịch giao dịch của FXTM sẽ được thay đổi cho phù hợp với chênh lệch về thời gian. 

Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để biết lịch giao dịch của mọi công cụ sẽ được thay đổi:

 từ 12.03.18 - đến 23.03.18Mở cửaĐóng cửaNghỉ Giao dịch

Forex

Giao dịch Bình thường

*Đóng cửa Sớm lúc 22:55 giờ

-

Tiền điện tử

Khả dụng dưới tên FT Global Limited

Giao dịch Bình thường

*Đóng cửa Sớm lúc 22:55 giờ

-

Cổ phiếu Mỹ

*Mở cửa Sớm lúc 15:30 giờ

*Đóng cửa Sớm lúc 22:00 giờ

-

Kim loại Giao ngay

*Mở cửa Sớm lúc 00:01 giờ

*Đóng cửa Sớm lúc 22:55 giờ

22:55 giờ – 00:01 giờ

Hàng hóa Giao ngay (Dầu Brent)

*Mở cửa Sớm lúc 02:00 giờ

*Đóng cửa Sớm lúc 22:45 giờ

22:45 giờ – 02:00 giờ

Hàng hóa Giao ngay (Dầu thô, Khí thiên nhiên)

*Mở cửa Sớm lúc 00:00 giờ

*Đóng cửa Sớm lúc 22:45 giờ

22:45 giờ – 00:00 giờ

Chỉ số Giao ngay

*Mở cửa Sớm lúc 00:30 giờ

*Đóng cửa Sớm lúc 22:00

22:00 giờ – 00:30 giờ

Chỉ số Giao ngay (GDAXim, HSI50, SPN35)

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

-

Từ 26.03.18Mở cửaĐóng cửaNghỉ Giao dịch

Forex

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

-

Tiền điện tử

Khả dụng dưới tên FT Global Limited

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

-

Cổ phiếu Mỹ

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

-

Kim loại Giao ngay

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

Nghỉ Bình thường

Hàng hóa Giao ngay (Dầu Brent)

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

Nghỉ Bình thường

Hàng hóa Giao ngay (Dầu thô, Khí thiên nhiên)

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

Nghỉ Bình thường

Chỉ số Giao ngay

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

Nghỉ Bình thường

Chỉ số Giao ngay (GDAXim, HSI50, SPN35)

Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

-

*Mọi khung giờ được cung cấp theo giờ EET (Giờ Đông Âu) – Thời gian Máy chủ theo Nền tảng MT4.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay quan ngại nào về những thay đổi này, vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng tận tâm của FXTM.

Bạn vẫn chưa giao dịch với FXTM? Hãy Đăng ký Ngay hôm nay!

Tin tức Sự kiện Mới nhất

Scroll Top