Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Lịch Giao dịch của FXTM cho Lễ Phục sinh

23.03.2018 Lịch Giao dịch

Nhân dịp kỷ niệm nghỉ lễ Phục sinh sắp diễn ra, lịch giao dịch của FXTM sẽ được thay đổi.

Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để biết lịch giao dịch của tất cả các công cụ có thay đổi.

Nhóm

29/03/2018

30/03/2018

02/04/2018 

 Forex

Giao dịch Bình thường

 Giao dịch Bình thường

 Giao dịch Bình thường

 Tiền điện tử

Khả dụng dưới tên FT Global Limited

 Giao dịch Bình thường

 Giao dịch Bình thường

 Giao dịch Bình thường

 Cổ phiếu Mỹ

Giao dịch Bình thường

 *Đóng cửa

 Giao dịch Bình thường

 Kim loại Giao ngay

Giao dịch Bình thường

 *Đóng cửa

 Giao dịch Bình thường

 Hàng hóa Giao ngay

Giao dịch Bình thường

 *Đóng cửa

 Giao dịch Bình thường

 Chỉ số Giao ngay

Giao dịch Bình thường

 *Đóng cửa

 *Đóng cửa 

 Chỉ số Giao ngay (Jap225, SP500m, ND100m, WSt30m)

Giao dịch Bình thường

 *Đóng cửa

 Giao dịch Bình thường 

 Chỉ số Giao ngay (AUS200)

*Đóng cửa Sớm lúc 16:00 giờ  

 *Đóng cửa

 *Đóng cửa

* Mọi khung giờ được cung cấp theo giờ EET (Giờ Đông Âu) – Thời gian Máy chủ theo Nền tảng MT4.

Vui lòng lưu ý rằng trong trường hợp thanh khoản trên thị trường sụt giảm, ForexTime có thể chuyển việc giao dịch các công cụ có thanh khoản thấp sang chế độ "Chỉ đóng" hoặc có thể đóng mọi giao dịch trên những công cụ này.

Tin tức Sự kiện Mới nhất

Scroll Top