Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Giới thiệu tính năng Chia sẻ Giao dịch qua Mạng xã hội, mới với FXTM!

Là một phần trong cam kết nhằm mang lại cho khách hàng trải nghiệm giao dịch vượt trội, FXTM lấy làm tự hào được công bố tính năng Giao dịch qua Mạng xã hội mới của chúng tôi. Việc này cho phép nhà giao dịch chia sẻ những giao dịch tốt nhất của họ trong vòng 24 giờ qua với gia đình và bạn bè trên các website như Facebook, Twitter, và LinkedIn.

Đó chưa phải là tất cả – nhờ chương trình Giới thiệu Bạn bè của chúng tôi, giờ đây các nhà giao dịch có thể nhận được thưởng đặc biệt trị giá 25 USD nếu họ giới thiệu một ai đó với FXTM. Chúng tôi thậm chí cũng sẽ chia sẻ tình yêu và tưởng thưởng 25 USD cho người mà bạn giới thiệu. Hãy khuyến khích bạn bè đăng ký các dịch vụ đã được trao thưởng của FXTM ngay hôm nay! *

Để bắt đầu chia sẻ, hãy truy cập MyFXTM, sau đó Nhấp vào nút ‘chia sẻ’ để thể hiện kỹ năng giao dịch của bạn. Bạn đang chờ đợi điều gì? Giới thiệu Bạn bè và Bắt đầy Chia sẻ ngay hôm nay!

Bạn sẽ giao dịch với nhà môi giới vang danh toàn cầu chứ? Hãy tham gia FXTM ngay.

*Điều khoản & Điều kiện áp dụng

Tin tức Sự kiện Mới nhất

Scroll Top