Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

FXTM Công bố Nâng cấp Đòn bẩy lên mức 1:2000 cho các Cặp tỷ giá Chính

Là một phần trong sứ mệnh của FXTM nhằm cung cấp cho quý khách hàng các điều kiện giao dịch tuyệt vời, chúng tôi rất lấy làm vui mừng được công bố rằng chúng tôi hiện cung cấp đòn bẩy thả nổi ở mức 1:2000 trên tất cả các cặp tỷ giá chính.

Mức đòn bẩy này được cung cấp trên tài khoản Tiêu chuẩn, ECNECN có Chênh lệch bằng 0 trên cả nền tảng MT4 và MT5 trực thuộc Exinity Ltd.

Sự cải thiện này sẽ cho phép các khách hàng của chúng tôi:

  • Gia tăng sức mua của họ
  • Thúc đẩy khả năng sinh lời tiềm năng
  • Tiếp cận loạt cặp tỷ giá thậm chí lớn hơn

Sự thay đổi này không chỉ mang lại cho các khách hàng trung thành của chúng tôi giá trị lớn, nó còn phản ánh cam kết lâu bền của chúng tôi đối với sự thỏa mãn của khách hàng.

Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin gì, đừng ngần ngại liên hệ với Nhà quản lý Dịch vụ Tài khoản riêng của mình hoặc Phòng Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi.

Bạn vẫn chưa giao dịch với FXTM? Hãy đăng ký ngay hôm nay!

Vui lòng nhớ rằng đòn bẩy gia tăng có thể dẫn đến thua lỗ cũng như lợi nhuận tối đa.

Tin tức Sự kiện Mới nhất

Scroll Top