Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Thời Gian Giao Dịch Tại FXTM Theo Giờ Mùa Hè 2020

06.03.2020 Lịch Giao dịch

Xin hãy lưu ý rằng với sự bắt đầu của giờ mùa Hè (DST) kể từ ngày 8/3 - 29/3, thời gian giao dịch tại FXTM sẽ có một số thay đổi tạm thời.

Xin vui lòng tham khảo bảng dưới đây để nắm được những thay đổi trong thời gian giao dịch đối với các công cụ. Lưu ý: Nếu công cụ của bạn không được đề cập bên dưới, thời gian giao dịch vẫn sẽ như bình thường.

09.03.2020 - 27.03.2020

Mở

Đóng

Nghỉ giao dịch

Forex

Giao dịch bình thường

*Đóng cửa sớm lúc 22:55

-

Tiền điện tử (BTCUSD,ETHUSD,LTCUSD)
(Do Exinity Ltd cung cấp)

Giao dịch bình thường

*Đóng cửa sớm lúc 22:55

-

Tiền điện tử (RPLUSD)
(Do Exinity Ltd cung cấp)

*Đóng cửa sớm lúc 00:05

*Đóng cửa sớm lúc 22:45

*22:45 - 00:00

Cổ phiếu Mỹ

*Mở cửa sớm lúc 15:31

*Đóng cửa sớm lúc 21:59

-

Cổ phiếu Châu Âu

Giao dịch bình thường

Giao dịch bình thường

-

Kim loại Giao ngay

*Mở cửa sớm lúc 00:05

*Đóng cửa sớm lúc 22:55

*22:55 - 00:05

Hàng hóa Giao ngay (Brent)

*Mở cửa sớm lúc 02:00

*Đóng cửa sớm lúc 22:45

*22:45 - 02:00

Hàng hóa Giao ngay (Crude,NatGas)

*Mở cửa sớm lúc 00:05

*Đóng cửa sớm lúc 22:45

*22:45 - 00:00

Chỉ số Giao ngay

*Mở cửa sớm lúc 00:30

*Đóng cửa sớm lúc 22:00

*22:00 - 00:30

Chỉ số Giao ngay (GDAXim,SPN35)

Giao dịch bình thường

Giao dịch bình thường

-

Chỉ số Giao ngay (HSI50)

Giao dịch bình thường

Giao dịch bình thường

-

Từ 30.03.2020

Mở

Đóng

Nghỉ giao dịch

Forex

Giao dịch bình thường

Giao dịch bình thường

-

Tiền điện tử (BTCUSD,ETHUSD,LTCUSD)
(Do Exinity Ltd cung cấp)

Giao dịch bình thường

Giao dịch bình thường

-

Tiền điện tử (RPLUSD)
(Do Exinity Ltd cung cấp)

Giao dịch bình thường

Giao dịch bình thường

Nghỉ bình thường

Cổ phiếu Mỹ

Giao dịch bình thường

Giao dịch bình thường

-

Cổ phiếu Châu Âu

Giao dịch bình thường

Giao dịch bình thường

-

Kim loại Giao ngay

Giao dịch bình thường

Giao dịch bình thường

Nghỉ bình thường

Hàng hóa Giao ngay (Brent)

Giao dịch bình thường

Giao dịch bình thường

Nghỉ bình thường

Hàng hóa Giao ngay (Crude,NatGas)

Giao dịch bình thường

Giao dịch bình thường

Nghỉ bình thường

Chỉ số Giao ngay

Giao dịch bình thường

Giao dịch bình thường

Nghỉ bình thường

Chỉ số Giao ngay (GDAXim,SPN35)

Giao dịch bình thường

Giao dịch bình thường

-

Chỉ số Giao ngay (HSI50)

*Mở cửa lúc 04:45

*Đóng cửa lúc 19:30

-

*Các mốc thời gian được tính theo giờ EET (Giờ Đông Âu) – Giờ máy chủ trong MT4.

Xin hãy lưu ý rằng trong trường hợp thanh khoản trên thị trường giảm, FXTM có thể đổi trạng thái giao dịch trên các công cụ có thanh khoản thấp thành “Chỉ Đóng” hoặc có thể đóng toàn bộ giao dịch đối với những công cụ này.

Ngoài ra, trong trường hợp thanh khoản thấp, chênh lệch giá (spread) có thể tăng đáng kể so với mức bình thường.

Nếu quý khách có bất cứ câu hỏi nào về những thay đổi này, xin hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của FXTM. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.

Chưa giao dịch với FXTM? Đăng Ký Ngay Hôm Nay!

Tin tức Sự kiện Mới nhất

Scroll Top