Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

FXTM Invest hoạt động như thế nào? FXTM Invest

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

FXTM Invest hoạt động như thế nào?

Khi Nhà đầu tư đầu tư theo Nhà quản lý Chiến lược, mọi giao dịch do Nhà quản lý Chiến lược đó mở sẽ được Nhà đầu tư tự động sao chép ở cùng thời điểm và mức giá. Quy mô vị thế của Nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ sau:

Số dư tức thời của Nhà đầu tư / Số dư tức thời của Nhà quản lý

Ví dụ, nếu Nhà đầu tư nạp 1.000 USD vào Tài khoản Đầu tư của mình và số dư tức thời của Nhà quản lý Chiến lược là 1.000 USD, thì tỷ lệ được tính như sau:

Số dư tức thời của Nhà đầu tư / Số dư tức thời của Nhà quản lý

1000 / 1000 = 1

Điều này có nghĩa là khi Nhà quản lý Chiến lược mở vị thế là 1 lô, cùng lúc vị thế của Nhà đầu tư được mở là 1 lô. Sau một thời gian, nếu Nhà đầu tư rút 300 USD trong khi số dư tức thời của Nhà quản lý Chiến lược tăng lên 1.500 USD, thì Số dư tức thời của Tài khoản Đầu tư sẽ là 1.200 USD. Tỷ lệ mới được tính toán như sau:

Số dư tức thời của Nhà đầu tư / Số dư tức thời của Nhà quản lý

1200 / 1500 = 0,8

Chẳng hạn, nếu Nhà quản lý Chiến lược quyết định mở vị thế là 2 lô, thì vị thế của Nhà đầu tư được mở là 1,6 lô (0,8 X 2).

Trong trường hợp Nhà đầu tư kích hoạt tài khoản của họ trong khi Nhà quản lý Chiến lược đang trong vị thế thì Nhà đầu tư sẽ có vị thế mở tại Giá Thị trường hiện tại.

Và đó là cách thức FXTM Invest hoạt động một cách tổng quát!

Truy cập liên kết sau đây để tìm hiểu thêm:

Nhà đầu tư:https://www.forextime.com/investments/fxtm-invest/copy-trading

Nhà quản lý Chiến lược:https://www.forextime.com/investments/fxtm-invest/become-a-strategy-manager

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top