Cảnh báo Rủi ro GIao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro lớn và có thể dẫn đến thua lỗ vốn đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro liên quan và không đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất. Hãy đọc toàn văn Công bố về Rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Cách hoạt động

Nắm lấy cơ hội để phát triển vốn của bạn trong thị trường thanh khoản nhất thế giới bằng cách sao chép giao dịch của những nhà giao dịch thể hiện tốt nhất trong chương trình đầu tư của chúng tôi.

Tham gia FXTM Invest ngay hôm nay

  1. Đăng ký Tài khoản Đầu tư của bạn.
  2. Chọn Nhà quản lý Chiến lược mà bạn muốn chọn.
  3. Xác minh hồ sơ của bạn.
  4. Nạp tiền và theo dõi danh mục đầu tư của bạn tăng trưởng.

Bắt đầu Sao chép Giao dịch

Không có kiến thức giao dịch kỹ thuật tiên tiến? …FXTM Invest được xây dựng dành cho bạn.

Chọn đối tác forex hoàn hảo của bạn và thành công khi họ thành công.

Hãy tham gia FXTM Invest

FXTM Awards