Cách Chọn Nhà quản lý Chiến lược Phù hợp FXTM Invest

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Cách Chọn Nhà quản lý Chiến lược Phù hợp trong FXTM Invest

Trước khi chọn Nhà quản lý Chiến lược phù hợp, bạn phải xác định hồ sơ giao dịch của riêng mình. Hãy tự hỏi những câu hỏi dưới đây:

 • Bạn là nhà giao dịch mới bắt đầu hay cao cấp?
 • Bạn là giao dịch mạnh bạo, vừa phải hay thận trọng?
 • Khả năng chịu rủi ro của bạn là thế nào? Cao, Trung bình hay Thấp?
 • Tổn thất lớn có khiến bạn cảm thấy khó chịu không?
 • Bạn chỉ muốn lợi nhuận lớn?

Sau khi bạn trả lời các câu hỏi nêu trên, bạn có thể tìm ra Nhà quản lý Chiến lược phù hợp để đáp ứng nhu cầu tài chính của bạn. Nhà quản lý Chiến lược của bạn phải so khớp các đặc điểm giao dịch của bạn:

 • Mức độ rủi ro mong muốn
 • Mức rút vốn tối đa
 • Lợi nhuận (tức là lãi) tối đa

Mức độ rủi ro của Nhà quản lý Chiến lược được dựa trên mức rút vốn tối đa và lợi nhuận trung bình hàng ngày của họ. Nhà đầu tư có thể xem số liệu thống kê và thông tin liên quan khác về Tài khoản Chiến lược trên trang Nhà quản lý Chiến lược Xếp hạng Hàng đầu. Nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận lợi nhuận thấp hơn và rủi ro thấp hơn có thể chọn Nhà quản lý Chiến lược với mức độ rủi ro này:

 • Mức độ Rủi ro Thấp -  2 hoặc thấp hơn 2 tia sét
 • Mức Rút vốn Tối đa Thấp -  Chẳng hạn, dưới 30%

Mặt khác, Nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận cao hơn và sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn có thể chọn Nhà quản lý Chiến lược với mức độ rủi ro này:

 • Mức độ Rủi ro Cao -  4 hoặc 5    2 tia sét
 • Mức Rút vốn Tối đa Cao - Chẳng hạn, trên 50%

Nói chung, Nhà quản lý Chiến lược đã giao dịch ít nhất 6 tháng và có hồ sơ theo dõi càng lâu thì càng đáng tin cậy. Nhà quản lý Chiến lược giao dịch càng lâu, thì nhà đầu tư càng tự tin hơn.

Viếng thăm chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm:

Nhà đầu tư:https://www.forextime.com/investments/fxtm-invest/copy-trading

Nhà quản lý Chiến lược:https://www.forextime.com/investments/fxtm-invest/become-a-strategy-manager

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).