Mức độ Rủi ro trong FXTM Invest là gì? FXTM Invest

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Mức độ Rủi ro trong FXTM Invest là gì?

Mức độ Rủi ro của Nhà quản lý Chiến lược được tính dựa trên biến động trung bình hàng ngày. Giá trị tuyệt đối của tất cả lợi nhuận hàng ngày, chúng có thể là số dương hoặc âm, kể từ ngày giao dịch đầu tiên cho đến ngày gần nhất được cộng vào và chia cho tổng số ngày giao dịch. Ví dụ:

Biến động trung bình hàng ngày càng cao, Mức độ Rủi ro càng cao. Chẳng hạn, Mức độ Rủi ro cao ngụ ý Nhà quản lý Chiến lược Mạnh bạo, được đại diện bởi 4 hoặc 5 tia sét dưới cột Mức độ Rủi ro trong trang Xếp hạng Nhà quản lý Chiến lược Hàng đầu. Chúng có thể có khả năng phát sinh lợi nhuận cao hơn, tức là, lãi hoặc lỗ cao hơn. 

Tương tự, biến động trung bình hàng ngày càng thấp, Mức độ Rủi ro càng thấp và chiến lược của Nhà quản lý thận trọng hơn.

Chẳng hạn, Mức độ Rủi ro thấp ngụ ý Nhà quản lý Chiến lược Thận trọng, được đại diện bởi 1 hoặc 2 tia sét. Nhà quản lý Chiến lược Thận trọng có thể có khả năng phát sinh lợi nhuận thấp hơn, tức là, lãi hoặc lỗ thấp hơn. 

Biến động trung bình ở mức trung bình ngụ ý Mức độ Rủi ro vừa phải và Mức độ Rủi ro vừa phải ngụ ý Nhà quản lý Chiến lược Vừa phải, được đại diện bởi 3 tia sét. Nhà quản lý Chiến lược Vừa phải có thể có khả năng phát sinh lợi nhuận trung bình, tức là, lãi hoặc lỗ trung bình. 

Viếng thăm chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm:

Nhà đầu tư:https://www.forextime.com/investments/fxtm-invest/copy-trading

Nhà quản lý Chiến lược:https://www.forextime.com/investments/fxtm-invest/become-a-strategy-manager

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).