Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Tài khoản Standard

Tài khoản Classic MT4 của Ngành forex

Chi tiết Tài khoản

Nền tảng Giao dịch MT4 / MT5
Đồng tiền trong Tài khoản USD / EUR / GBP / NGN 1
Tỷ lệ Đòn bẩy / Mức ký quỹ. Dao động từ 1:1000- 1:2512
Tiền nạp tối đa X
Tiền nạp tối thiểu $/€/£ 100, ₦40,0001
Hoa hồng X
Khớp lệnh Khớp lệnh Nhanh
Chênh lệch Từ 1.3 3
Báo động Số dư 40%
Tạm Dừng 20%
Miễn phí qua đêm MT4: v
MT5: x
Mức Giới hạn & Dừng 1 chênh lệch
Hiển thị giá MT4: 5 số thập phân cho FX (3 trên cặp JPY), 2 số thập phân cho Kim loại quý
MT5: 5 số thập phân cho FX (3 trên cặp JPY), 3 số thập phân cho Kim loại quý
Công cụ Giao dịch MT4: Cặp tiền chính, Cặp tiền phụ, Cặp tiền ngoại lai4 - 59, Kim loại quý – 5, CFD giao ngay -14 15,16, Tiền điện tử - 4
MT5: Cặp tiền chính, Cặp tiền phụ, Cặp tiền ngoại lai4 – 33, Kim loại quý - 2
Khối lượng Tối thiểu bằng Lô trên mỗi Giao dịch 0.01
Lô rất nhỏ (0.01) V
Lô nhỏ (0.1) V
Lô Standard (1) V
Lô Step 0,01
Khối lượng Tối đa mỗi Giao dịch 30
Số Lệnh Tối đa 100
Số Lệnh chờ Tối đa 100

Scroll Top