การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

Australian Dollar/US Dollar

ข้อกำหนดของสัญญา

FXTM Standard 1.8 2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.23 -0.29 00:05:00 23:55:00 FX Majors -4.5 7
FXTM CENT 2.1 2.5 1000 0.01 0.00001 0.001 50 -0.23 -0.29 00:05:00 23:55:00 FX Majors -4.5 7
FXTM ECN 0.4 0.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.23 -0.29 00:05:00 23:55:00 FX Majors -4.5 7
FXTM ECN MT5 0.1 0.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.23 -0.29 00:05:00 23:55:00 FX Majors 0
FXTM ECN Zero.mt4 0.1 0.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.23 -0.29 00:05:00 23:55:00 FX Majors -4.5 7
FXTM Pro MT4 0.1 0.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.23 -0.29 00:05:00 23:55:00 FX Majors -4.5 7
FXTM Pro MT5 0.1 0.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.23 -0.29 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM ECN Zero MT5 0.1 2.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.23 -0.29 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM Standard MT5 0.1 2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.23 -0.29 00:05:00 23:55:00 FX Majors 0
สมัครเพื่อเทรด

การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

Scroll Top