การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

Euro/Japanese Yen

ข้อกำหนดของสัญญา

FXTM Standard 2.2 2.3 100000 0.01 0.001 10 50 -0.26 -0.49 00:05:00 23:55:00 FX Majors -7.1 7
FXTM CENT 2.8 2.9 1000 0.01 0.001 0.1 50 -0.26 -0.49 00:05:00 23:55:00 FX Majors -7.1 7
FXTM ECN 0.3 0.5 100000 0.01 0.001 10 50 -0.26 -0.49 00:05:00 23:55:00 FX Majors -7.1 7
FXTM ECN MT5 0.1 0.5 100000 0.01 0.001 10 50 -0.26 -0.49 00:05:00 23:55:00 FX Majors
FXTM ECN Zero.mt4 0.2 2.5 100000 0.01 0.001 10 50 -0.26 -0.49 00:05:00 23:55:00 FX Majors -7.1 7
FXTM Pro MT4 0.1 0.5 100000 0.01 0.001 10 50 -0.26 -0.49 00:05:00 23:55:00 FX Majors -7.1 7
FXTM Pro MT5 0.1 0.5 100000 0.01 0.001 10 50 -0.26 -0.49 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM ECN Zero MT5 0.2 2.9 100000 0.01 0.001 10 50 -0.26 -0.49 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM Standard MT5 0.2 2.3 100000 0.01 0.001 10 50 -0.26 -0.49 00:05:00 23:55:00 FX Majors
สมัครเพื่อเทรด

การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

Scroll Top