การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

Canadian Dollar/Swiss Franc

ข้อกำหนดของสัญญา

FXTM Standard 3.1 5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.52 0.01 00:05:00 23:55:00 FX Minors -11.4 7
FXTM CENT 6.2 6.3 1000 0.01 0.00001 0.001 50 -0.52 0.01 00:05:00 23:55:00 FX Minors -11.4 7
FXTM ECN 0.5 2.8 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.52 0.01 00:05:00 23:55:00 FX Minors -11.4 7
FXTM ECN MT5 0.6 2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.52 0.01 00:05:00 23:55:00 FX Minors
FXTM ECN Zero.mt4 2 5.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.52 0.01 00:05:00 23:55:00 FX Minors -11.4 7
FXTM Pro MT4 0.6 2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.52 0.01 00:05:00 23:55:00 FX Minors -11.4 7
FXTM Pro MT5 0.6 2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.52 0.01 00:05:00 23:55:00 FX Minors - 0
FXTM ECN Zero MT5 2 5.8 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.52 0.01 00:05:00 23:55:00 FX Minors - 0
FXTM Standard MT5 2 5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.52 0.01 00:05:00 23:55:00 FX Minors
สมัครเพื่อเทรด

การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

Scroll Top