การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

US Dollar/Japanese Yen

ข้อกำหนดของสัญญา

FXTM Standard 1.7 2.2 100000 0.01 0.001 10 50 -0.52 -0.13 00:05:00 23:55:00 FX Majors -12.2 7
FXTM CENT 2.4 2.8 1000 0.01 0.001 0.1 50 -0.52 -0.13 00:05:00 23:55:00 FX Majors -12.2 7
FXTM ECN 0 0 100000 0.01 0.001 10 50 -0.52 -0.13 00:05:00 23:55:00 FX Majors -12.2 7
FXTM ECN MT5 0.1 0.3 100000 0.01 0.001 10 50 -0.52 -0.13 00:05:00 23:55:00 FX Majors
FXTM ECN Zero.mt4 0.1 2.4 100000 0.01 0.001 10 50 -0.52 -0.13 00:05:00 23:55:00 FX Majors -12.2 7
FXTM Pro MT4 0.1 0.3 100000 0.01 0.001 10 50 -0.52 -0.13 00:05:00 23:55:00 FX Majors -12.2 7
FXTM Pro MT5 0.1 0.3 100000 0.01 0.001 10 50 -0.52 -0.13 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM ECN Zero MT5 0.1 2.8 100000 0.01 0.001 10 50 -0.52 -0.13 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM Standard MT5 0.1 2.2 100000 0.01 0.001 10 50 -0.52 -0.13 00:05:00 23:55:00 FX Majors
สมัครเพื่อเทรด

การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

Scroll Top