การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

Euro/Australian Dollar

ข้อกำหนดของสัญญา

FXTM Standard 5.1 5.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.04 -0.91 00:05:00 23:55:00 FX Majors -12.3 7
FXTM CENT 6.5 6.6 1000 0.01 0.00001 0.001 50 -0.04 -0.91 00:05:00 23:55:00 FX Majors -12.3 7
FXTM ECN 0.6 2.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.04 -0.91 00:05:00 23:55:00 FX Majors -12.3 7
FXTM ECN MT5 0.3 2.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.04 -0.91 00:05:00 23:55:00 FX Majors
FXTM ECN Zero.mt4 0.6 6.5 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.04 -0.91 00:05:00 23:55:00 FX Majors -12.3 7
FXTM Pro MT4 0.3 2.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.04 -0.91 00:05:00 23:55:00 FX Majors -12.3 7
FXTM Pro MT5 0.3 2.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.04 -0.91 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM ECN Zero MT5 0.6 5.8 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.04 -0.91 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM Standard MT5 0.6 5.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.04 -0.91 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
สมัครเพื่อเทรด

การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

Scroll Top