การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

Euro/Canadian Dollar

ข้อกำหนดของสัญญา

FXTM Standard 4.2 4.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.05 -0.76 00:05:00 23:55:00 FX Majors -15.7 7
FXTM CENT 5.7 5.8 1000 0.01 0.00001 0.001 50 -0.05 -0.76 00:05:00 23:55:00 FX Majors -15.7 7
FXTM ECN 0.7 1.1 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.05 -0.76 00:05:00 23:55:00 FX Majors -15.7 7
FXTM ECN MT5 0.4 1.1 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.05 -0.76 00:05:00 23:55:00 FX Majors
FXTM ECN Zero.mt4 0.7 5.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.05 -0.76 00:05:00 23:55:00 FX Majors -15.7 7
FXTM Pro MT4 0.4 1.1 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.05 -0.76 00:05:00 23:55:00 FX Majors -15.7 7
FXTM Pro MT5 0.4 1.1 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.05 -0.76 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM ECN Zero MT5 0.7 5.1 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.05 -0.76 00:05:00 23:55:00 FX Majors - 0
FXTM Standard MT5 0.7 4.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.05 -0.76 00:05:00 23:55:00 FX Majors 0
สมัครเพื่อเทรด

การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

Scroll Top