การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

New Zealand Dollar/ Swiss Franc

ข้อกำหนดของสัญญา

FXTM Standard 8.8 8.8 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.77 0.02 00:05:00 23:55:00 FX Minors -13.2 7
FXTM ECN 1.6 1.2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.77 0.02 00:05:00 23:55:00 FX Minors -13.2 7
FXTM ECN MT5 1.6 1.2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.77 0.02 00:05:00 23:55:00 FX Minors -13.2 7
FXTM ECN Zero.mt4 6.3 10.1 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.77 0.02 00:05:00 23:55:00 FX Minors -13.2 7
FXTM Pro MT4 0.7 1.2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.77 0.02 00:05:00 23:55:00 FX Minors -13.2 7
FXTM Pro MT5 0.7 1.2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.77 0.02 00:05:00 23:55:00 FX Minors -13.2 7
สมัครเพื่อเทรด

การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

Scroll Top