การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)
การเตือนความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง Exinity Limited มีการกำกับดูแลโดย FSC (มอริเชียส)

New Zealand Dollar/Singapore Dollar

ข้อกำหนดของสัญญา

FXTM Standard 9 10.2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.37 -0.51 00:05:00 23:55:00 FX Minors -6 7
FXTM ECN 9 3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.37 -0.51 00:05:00 23:55:00 FX Minors -6 7
FXTM ECN MT5 9 3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.37 -0.51 00:05:00 23:55:00 FX Minors -6 7
FXTM Pro MT5 9 3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.37 -0.51 00:05:00 23:55:00 FX Minors -6 7
สมัครเพื่อเทรด

การเทรดมีความเสี่ยง เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

Scroll Top